Novica
29.05.2007
Premier Janez Janša: Suverenost posameznika je v znanju

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, ki se je danes udeležil slovesnosti ob 60. obletnici Kemijskega inštituta, je v svojem nagovoru dejal, da je inštitut v času od svojega nastanka pa do danes postal doma in v svetu prepoznavna raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin, saj s svojim raziskovalnim delom in sodobno infrastrukturo zagotavlja vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke, vzgojo kadrov in prenos novih znanj v gospodarstvo.

 

(Foto: Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Poudaril je, da spremenjen gospodaraki položaj naše države, kateremu smo priča v času od nastanka inštituta, omogoča zastavljanje višjih in bolj ambicioznih ciljev. Ob tem je potrebno ustvariti pogoje za ohranitev in pritegnitev najodličnejših strokovnjakov, kar je ključni izziv Slovenije in Evropske unije. »Zato velja pozdraviti uspešno sodelovanje kemijskega inštituta v evropskih projektih, sodelovanje z domačimi in tujimi univerzami in industrijo ter mobilnost raziskovalcev,« je še dejal.

 

Slovenija se je v Resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 zavezala k povečanju vpliva raziskav in razvoja v Sloveniji, k povečanju vlaganj v ta sektor, ter k dvigu kakovosti raziskovalnega sistema - tako s spodbujanjem razvoja človeških virov kot s spodbujanjem primernega okolja za razvoj raziskovalnih institucij in visokotehnoloških podjetij. Premier Janez Janša je ob tem tudi dejal, da so za razvojne premike potrebni dolgoročni napori celotne družbe. »Slovenija je trdno odločena, da je na znanju temelječ razvoj naše družbe, ki ga smiselno podpira tudi sedmi okvirni program raziskav in tehnološkega razvoja, edina prava in možna prihodnost.

 

Pozdravil je prispevek inštituta h gospodarskem napredku in izboljšanju kvalitete življenja, še posebej pa posluh, ki ga ima le ta za mlade, še posebej študente. »Suverenost človeka je v znanju, zato si želimo, da bi se Kemijski inštitut še bolj intenzivno vključil v programe spodbujanja mladih za študij naravoslovja in tehnike, svoje raziskovalce pa ponudil kot mentorje osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim profesorjem,« je poudaril.

 

Predsednik vlade Janez Janša je ob tej priložnosti Kemijskemu inštitutu, prav tako pa  tudi prejemnikoma Preglovih nagrad, čestital za dosedanje delo ter zaželel veliko uspehov v prihodnje.


Govor predsednika Vlade RS

Nazaj na seznam