Novica
13.06.2007
Premier Janez Janša z vladno ekipo zaključil obisk na Dolenjskem in v Beli krajini

Z dopoldanskim delovnim posvetom vlade v Šmarjeških Toplicah je predsednik vlade Janez Janša z ministri nadaljeval obisk na Dolenjskem in v Beli krajini. Na njem je vladna ekipa preverila kaj od dogovorjenega iz januarja 2006, ko so prvič obiskali to regijo, je bilo realiziranega.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Govorili so tudi o novih razvojnih priložnostih, ki so se pojavile v tem času in izrazili zadovoljstvo nad dejstvom, da je regija razvojno napredovala, kar je razvidno iz statističnih podatkov. Trenutno je na četrtem mestu glede na bruto domači proizvod na prebivalca, število podjetij se je znatno povečalo, povečala pa se je tudi zaposlenost.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Ministrski zbor je imel tokrat v programu skoraj 70 različnih dogodkov in srečanj v 14 občinah. Premier se je tako opoldne najprej odpravil v Novo mesto, kjer se je udeležil slovesne otvoritve obrata Sinteza IV v tovarni zdravil Krka. Ob tej priložnosti je poudaril, da so države članice Evropske unije v Lizbonsko strategijo zapisale, da bo evropsko gospodarstvo bolj konkurenčno in na znanju temelječe. Z današnjo otvoritvijo obrata Sinteza IV, ene največjih in najzahtevnejših naložb v zgodovini Krke, se k temu cilju približujemo. Premier je v imenu vlade čestital vsem nekdanjim in sedaj zaposlenim v Krki in se jim zahvalil za dosedanji razvoj ter občutek za družbeno in socialno odgovornost v lokalnem okolju. Omenil je visoko gospodarsko rast v višini 7,2 %, ki smo ji bili priča v prvih mesecih tega leta, ter predstavil prizadevanja vlade, ki želi vzpostaviti še bolj privlačno okolje za podjetništvo. Tako je že bil poenostavljen in posodobljen davčni sistem, ki podjetjem omogoča lažje zaposlovanje visoko izobražene delovne sile. V kratkem pa lahko pričakujemo tudi obravnavo in sprejem prenovljenega zakona o delovnih razmerjih, ki bo pripomogel k bolj prožnemu trgu dela, vendar ne na račun zniževanja socialne varnosti. »Slovenija je namreč na takšni stopnji razvoja, da to zmore,« je bil optimističen premier. V nadaljevanju si je ogledal tudi novi obrat in se srečal z vodstvom Krke, kjer so govorili tudi o tretji razvojni osi, cestni povezavi med Ljubljano in Novim mestom ter pomanjkanju visoko izobraženih kadrov.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Na novinarski konferenci v Metliki je predsednik vlade Janez Janša strnil vtise po slabem letu in pol od zadnjega obiska vladne ekipe v tej regiji. Dejal je, da je le ta napredovala, kar dokazuje tudi statistika. Po višini BDP na prebivalca je regija v vseslovenskem merilu na četrtem mestu, medtem ko po stopnji razvitosti regija dosega 91% slovenskega povprečja. Kot posebej spodbudnega je premier ocenil podatek o znatnem povečanju števila podjetij -  v dolenjskih občinah za okrog 10%, v belokranjskih pa celo za 11%, kar kaže na veliko gospodarsko dinamiko v tem delu Slovenije. V obdobju 2005 – 2006 je bilo podjetjem v tej regiji namenjeno preko 28 mio € individualne državne pomoči ter preko 1 mio € iz naslova razpisov za spodbujanje tujih neposrednih investicij.

 

Gospodarska rast, ki je bila v tem času izjemno, je vplivala, da se je število registriranih brezposelnih oseb zmanjšalo za 26%, porasla pa je tudi zaposlenost. Tudi v tej slovenski regiji, podobno kot v večini drugih, vlada v drugem krogu svojih obiskov zaznava problem pomanjkanja delovne sile, kar je, po besedah premierja, en ključnih razvojnih problemov. V nadaljevanju je izpostavil tudi dva projekta - izgradnjo gospodarskega središča Jugovzhodne Slovenije ter modernizacijo državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh - ki sta vsebovana v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih in bosta prispevala k hitrejšemu in bolj uravnoteženemu razvoju regije.

 

Premier Janez Janša je še poudaril, da je v tekoči finančni perspektivi Evropske unije predvideno sofinanciranje ključnih regionalnih projektov iz Dolenjske v vrednosti preko 50 mio €. To je v povprečju več kot 365 € na prebivalca, kar je bistveno več kot je slovensko povprečje, ki znaša 290 € na prebivalca. Ob tem je premier tudi pozval vse nosilce razvoja v regiji, da za prihodnja leta pripravijo dobre programe in čim večje število projektov, saj je na voljo dovolj sredstev. Nove možnosti prinaša tudi spremenjeni zakon o financiranju občin, ki vsem dolenjskim in belokranjskim občinam prinaša več finančnih sredstev, slednja pa se regiji obetajo tudi ob uvedbi pokrajin. Področje Dolenjske in Bele krajine, bo tako, po napovedi premierja Janeza Janše, zagotovo pokrajina, pri čemer pa bo o tem, kakšen bo njen natančen obseg, možno govoriti potem, ko bo potekel rok za opredeljevanje do vladnega predloga.

 

V zvezi z izgradnjo južnega kraka avtoceste Karavanke-Obrežje je predsednik slovenske vlade pojasnil, da so bili postopki od zadnjega obiska vlade v regiji pospešeni, tako da je zaključek del pričakovati do konca leta 2008. Premik je bil dosežen tudi pri umeščanju južnega kraka »Tretje razvojne osi« v prostor. Skladno s časovnico, ki je bila ministrom predstavljena na jutranjem delovnem posvetu, naj bi bila odločitev o umestitvi »Tretje osi« v prostor sprejeta do konca letošnjega leta.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Popoldne si je predsednik vlade v Črnomlju ogledal še industrijsko cono Tris, ki nastaja na področju bivšega rudnika Kanižarica. V njej že deluje 25 podjetij, ki zaposlujejo 250 ljudi, v naslednjih petih letih pa načrtujejo rast zaposlenosti do 450 ljudi. Predstavniki občine in industrijske cone so premierju predstavili vizijo nadaljnjega razvoja ter pri tem izpostavili vzpostavitev podjetniškega inkubatorja ter tehnološkega parka. Predsednik vlade je pozdravil njihova dosedanja prizadevanja ter Tris označil kot enega izmed pomembnih povezovalcev razvoja na tem območju. Dodal je, da bo povezovalno razvojno vlogo na področju človeških virov prinesla tudi izgradnja univerzitetnega središča. Po njegovih besedah je razširitev Trisa pomembna za razvoj tega dela regije in smiselno dopolnjuje nacionalni projekt gospodarskega središča JV Slovenije, ki je vključen tudi v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Pozno popoldne se je premier v Novem mestu udeležil še srečanja z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. Udeležencem je predstavil ugotovitve vlade ob tokratnem obisku regije. Kot je poudaril, se je vlada osredotočila predvsem na razvojne možnosti regije. Kot ključne teme ob srečanju z vlado pa so bile izpostavljene romska problematika, infrastruktura in možnosti zaposlovanja.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Ob zaključku dvodnevnega obiska na Dolenjskem in v Beli krajini se je vladna ekipa v Trebnjem pomerila še v dobrodelni nogometni tekmi z ekipo gospodarstvenikov in politikov s tega območja. Zmagala je ekipa Vlade RS, ki je domačine ugnala z rezultatom 3:2.

 

Že prejšnji dan pa je predsednik Vlade RS Janez Janša v spremstvu nekaterih ministrov v Novem mestu obiskal podjetje Revoz, srečal pa se je tudi z msgr. Andrejem Glavanom, škofom ordinarijem škofije Novo mesto. (več o dogodku)

Nazaj na seznam