Novica
17.09.2007
Premier Janez Janša s predstavniki parlamentarnih strank o reševanju odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je na današnjem srečanju s predstavniki koalicijskih in opozicijskih parlamentarnih strank ter poslanske skupine nepovezanih poslancev izmenjal poglede na reševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Na srečanju, ki je v podobni sestavi potekalo 27. avgusta letos, je bil sprejet sklep, da bi pred nadaljnjimi konkretnimi postopki pridobili še stališče koordinacijske skupine mednarodnih pravnikov o tem ali je reševanje mejnega vprašanja s sosednjo Hrvaško pred Meddržavnim sodiščem v Haagu za Slovenijo načelno sprejemljiva opcija.

 

(Foto: Srdjan Živulovič/Bobo)

 

Premier Janez Janša je ob tej priložnosti pojasnil, da se eden od zaključkov koordinacijske skupine, ki se je v tem času sestala, glasi: »Koordinacijska skupina sprejema načelno stališče, da za predložitev mejnega spora, v reševanje tretjemu - t.j. meddržavnemu sodišču v Haagu - za Republiko Slovenijo ni načelnih zadržkov. Potrebno pa je pripraviti ustrezne strokovne podlage, pri čemer je potrebno upoštevati stališče Republike Slovenije glede reševanja mejnega vprašanja - in sicer, pravičnost, stanje na dan 25.6.1991 in odločanje o celotni meji oziroma o vseh spornih točkah na meji.« S tem so bili, po besedah predsednika vlade, izpolnjeni pogoji za to, da vlada stori naslednje korake, ki so potrebni za to, da se morebitne še prisotne dileme razčistijo.

 

Vlada RS bo v nadaljevanju ustanovila dve mešani komisiji. Naloga prve bo evidentiranje vseh spornih območij na kopenski in morski meji med Slovenijo in Hrvaško, medtem ko bo druga skušala definirati pravni okvir, s katerim bi obe državi v sporu šli pred sodišče v Haagu. »Od tega, ali se bo dalo v dogovoru s sosednjo državo definirati za Slovenijo sprejemljiv pravni okvir, bo odvisno ali se bo nadaljeval postopek odločanja o presoji pred Haaškim sodiščem,« je dejal premier in dodal, da bo Slovenija vztrajala na tem, da se v ta pravni okvir vključi vse svoje mednarodnopravne, zgodovinske, geografske in druge argumente. »Seveda, bo tudi v poskusu iskanja za obe strani sprejemljivega pravnega okvirja sosednja država zagotovo predlagala takšen okvir, ki bo tudi njej omogočil, da predstavi svoje argumente,« je še dejal.

 

»Danes na tem sestanku nismo sprejemali odločitev o tem ali gremo pred Haaško sodišče z mejnim sporom. To odločitev bo, če bodo izpolnjeni pogoji, moral sprejeti slovenski parlament. Niti nismo sprejemali odločitve o tem, da naredimo naslednje korake, preden bodo na mizi dodatni odgovori na vprašanja, ki so danes izpostavljena - zadevajo pa predvsem vprašanje pravnega okvirja,« je še dejal predsednik slovenske vlade.

 

Omenjenih odgovorov, po besedah premierja, ni možno imeti dokler ni znano stališče Hrvaške, kar bo ugotovila omenjena mešana komisija šele ugotovila. »Računamo, da bo to delo trajalo nekaj mesecev. Najprej bosta slovenska dela obeh mešanih komisij delala posebej, potem bodo ljudje sedli skupaj in šele takrat bo jasno ali bo na tej strokovni ravni možno priti do nekih sprejemljivih okvirov. Če bo takšna ocena, bo to razlog za ponovni sestanek. Takrat bomo nadaljevali z političnem odločanjem,« je dejal.

 

»Če bo na tem sestanku ocena, da je pogajalski okvir oziroma pravni okvir za Slovenijo sprejemljiv, bodo šele stekli formalni postopki odločanja - najprej na vladi, v ustreznem delovnem telesu državnega zbora in pred državnim zborom,« je zaključil predsednik vlade Janez Janša.


Magnetogram izjave predsednika Vlade RS

Nazaj na seznam