Novica
19.09.2007
Premier Janez Janša z vladno ekipo zaključil obisk na Gorenjskem

Vlada Republike Slovenije se je na današnji izredni seji v Kranjski Gori, ki je potekala v okviru obiska na Gorenjskem, seznanila s prvim poročilom o posledicah včerajšnjega hudega neurja, ki je prizadelo več delov države, ter tudi o aktivnostih pristojnih ministrstev in služb na področju zaščite in reševanja ter odprave nastalih posledic.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Kot je po seji poudaril premier Janez Janša, je vlada sklenila, da za potrebe kritja prvih intervencijskih stroškov iz proračunske rezerve nameni 500.000 €. Prav tako je sklenila, da se pri odpravljanju posledic neurja na prizadetih področjih, v skladu s potrebami, angažirajo dodatne enote Slovenske vojske. Vlada RS bo v celoti zagotovila finančna sredstva tudi za celovito obnovo partizanske bolnice Franja.

 

Na popoldanski novinarski konferenci v Kranju je predsednik vlade Janez Janša dejal, da je bila, kljub delno spremenjenemu programu obiska, velika večina od načrtovanih sedemdesetih dogodkov tudi izvedena. Povedal je še, da je ministrski zbor pri pregledu obljub, danih ob obisku pred dvema letoma, ugotovil, da je bila velika večina izmed njih v tem času že realizirana ali pa se le te nahajajo v fazi realizacije. Precejšnja pozornost je bila tako, po njegovih besedah, namenjena pregledu novih razvojnih priložnosti, ki so se v tem času pokazale na Gorenjskem.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Gorenjska sodi po razvitosti na tretje mesto med dvanajstimi razvojnimi regijami. Pri tem je posebej pozitivno tudi to, da uspešno zmanjšuje zaostanek za Obalno-kraško ter Osrednje-slovensko regijo, je dejal premier. Po višini BDP na prebivalca le ta dosega 86,2% slovenskega povprečja ter 71,8% povprečja Evropske unije, medtem ko po ekonomski moči slovensko povprečje presega za 2,4 %. Predsednik vlade Janez Janša je še posebej poudaril pomen turizma, saj je regija med turistično bolj razvitimi deli Slovenije. »Tudi na podlagi dogovorov izpred dveh let so tako v regiji stekli številni investicijski projekti,« je povedal in dodal, da je Gorenjska na prvem mestu po številu novo načrtovanih investicij v turizem v prihodnjih letih. V načrtu je 85 projektov v skupni vrednosti skoraj 600 mio EUR, s katerimi bi lahko dodatno izrabili še neizkoriščene potenciale v tej panogi.

 

Tudi na področju zaposlovanja smo na Gorenjskem priče spodbudnim rezultatom, saj se je v primerjavi z oktobrom 2005 število registriranih brezposelnih oseb zmanjšalo za 37%, kar je največ v celotni Sloveniji in tako predstavlja najnižjo stopnjo v zadnjih desetih letih, je dejal predsednik slovenske vlade. V letu 2006 so delodajalci prijavili tudi 17% več potreb po delavcih kot v letu 2005, izredno pa se je povečalo povpraševanje po delovnih dovoljenjih.

 

Premier Janez Janša je izpostavil pomen dveh že sprejetih dokumentov, ki sta ključna za razvoj regije. Prvi je tako novi Zakon o financiranju občin, ki prinaša Gorenjski dodatnih 14 mio EUR oziroma 15% več lastnih sredstev glede na leto 2006, pri čemer pridobi vsaka občina. Drugi tak dokument je, po prepričanju predsednika vlade, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih, ki neposredno v regiji predvideva izgradnjo Nordijskega centra Planica v višini 94 mio EUR ter izgradnjo gospodarskega središča Gorenjske z mrežnimi podpornimi institucijami v višini 160 mio EUR. Hkrati pa bo pozitivne učinke na razvoj regije imela tudi modernizacija železniškega omrežja.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Predsednik vlade je še dejal, da se pri črpanju sredstev iz evropskih skladov Gorenjska nahaja nad slovenskim povprečjem. V programskem obdobju 2004-2006 je bilo v okviru evropskih skladov v regiji sofinanciranih 57 projektov v skupni vrednosti 14,6 mio EUR, zlasti na področju inovacij, turizma, kmetijstva, gozdarstva in gospodarske infrastrukture. V obdobju 2007-2013 je gorenjski regiji za področje kohezijske politike za krepitev regionalnih razvojnih potencialov namenjeno 59 mio EUR oziroma skoraj 300 EUR na prebivalca, kaj je več od slovenskega povprečja. »Ob tem tudi pozivam občine, da evidentirajo čim večje število kakovostnih projektov za prihodnjo finančno perspektivo in jih tudi realizirajo,« je dejal premier Janez Janša.

 

Kar zadeva uvajanje pokrajin v Sloveniji pa je pojasnil, da je Gorenjska po sedanjem vladnem predlogu predvidena kot močna pokrajina z 200.000 prebivalci, ki bo po velikosti in številu prebivalcev sodila med velike pokrajine. Ta moment predstavlja za regijo dodatno priložnost, je še menil. Za opravljanje tekočih nalog pokrajine naj bi bilo po sedanjem zakonskem predlogu pokrajine namenjenih 108 mio EUR, za razvojne naloge pa 23 mio EUR.

 

Sicer pa je premier že zgodaj dopoldne obiskal podjetje Elan v Begunjah. Sogovorniki so mu predstavili družbo, katere osnovna dejavnost je izdelava, distribucija in prodaja smuči, snežnih desk, jadrnic, motornih čolnov ter inženiring in oprema športnega orodja. Seznanili so ga s cilji, vizijo nadaljnjega razvoja ter težavami, s katerimi se srečujejo pri poslovanju. Predsednik vlade Janez Janša, spremljala sta ga še ministra za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in za razvoj dr. Žiga Turk, je gostitelje spomnil tudi na javna razpisa za spodbujanje razvoja inovacijskega okolja ter razvojno investicijske projekte. Poudaril je še, da se vlada z obiskom v Elanu zaveda pomembnosti te blagovne znamke, ki je vsekakor perspektivna, ima pa tudi velik promotivni pomen za Slovenijo.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Pozno popoldne se je premier z vladno ekipo na Brdu pri Kranju udeležil še srečanja z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. Udeležencem je predstavil ugotovitve vlade ob tokratnem obisku regije. Kot je poudaril, se je vlada poleg reševanja posledic neurja osredotočila predvsem na razvojne možnosti regije, ki jih v tem koncu Slovenije ne manjka.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

 

Ob zaključku dvodnevnega obiska na Gorenjskem pa je predsednik vlade v Poljanah nad Škofjo Loko slovesno odprl še novo športno dvorano in jo tako predal namenu.

 

(Foto:Primož Lavre/Salomon 2000)

Nazaj na seznam