Novica
30.01.2008
Premier Janez Janša: Ustanovitev pokrajin ni vladni, temveč slovenski projekt

»Kazalniki razvoja posameznih statističnih regij v Sloveniji kažejo, da potreba po pokrajinah v Sloveniji obstaja. Tako ima danes polovica prebivalcev Slovenije, ki se rodi izven najbolj razvitih regij, v povprečju za polovico slabše izhodiščne možnosti za življenje,« je po nocojšnjem sestanku s poslanci koalicijskih strank dejal predsednik vlade Janez Janša. Kot je poudaril, so se te razlike v obdobju 1995 – 2005 še povečevale.

 

(Foto: Bor Slana/Bobo)

 

Po njegovih besedah se je dohodek na prebivalca v Prekmurju v tem obdobju povečal iz 6.000 na 9.000 evrov, v ljubljanski regiji pa kar iz 10.000 na 20.000 evrov. Prav tako se je v osrednji Sloveniji povečalo število delovnih mest, v Prekmurju pa je to število v tem obdobju padalo. Tako je, kot je dejal premier, v bistvenem razvojnem zaostanku več kot polovica statističnih regij v Sloveniji.

 

Predsednik vlade Janez Janša in ministri so tako največ časa namenili bližnjemu sprejemanju pokrajinske zakonodaje, ki je na dnevnem redu te seje državnega zbora. »Koalicija se že od samega začetka mandata zaveda, da sama nima dovolj glasov za ta projekt, saj je zanjo potrebna dvotretjinska večina. Zato smo že na začetku povabili k oblikovanju pokrajinske zakonodaje tudi opozicijo, ki je pri tem sodelovala. Zaradi konstruktivnega sodelovanja z njo smo lahko nenazadnje tudi spremenili ustavo,« je dejal premier. Sodelovanje je bilo dobro do nedavnega, vlada pa je v tem času prisluhnila opoziciji tudi glede vsebinskih in proceduralnih predlogov. Vse ključne usmeritve iz paketa pokrajinske zakonodaje so bile tako, poleg z lokalno skupnostjo, usklajevane tudi z vsemi poslanskimi skupinami. Doseženo je bilo načelno soglasje o številu pokrajin, o prenosu pristojnosti z državne ravni na pokrajinsko in tudi o tem kdaj naj bi pokrajine začele funkcionirati. Kot je po srečanju poudaril premier, je vse predloge zakonov možno še dopolnjevati, saj ni nič zapečateno. »Vlada je pripravljena na usklajevanje, preučujemo pa tudi predloge glede drugačnega načina financiranja pokrajin,« je poudaril.

 

Na nocojšnjem sestanku so podporo ustanovitvi pokrajin izrazile vse poslanske skupine koalicije ter ob tem izrazile prepričanje, da Slovenija pokrajine potrebuje, da se bo kot celota lahko razvijala hitreje in enakomerneje. S predlagano zakonodajo bi namreč država na pokrajine prenesla več kot milijardo in 200 milijonov evrov ter tudi številne pristojnosti, s čimer bi bil zagotovljen močan razvojni vpliv. Preko tega bi pokrajine bistveno hitreje zmanjševale razvojne zaostanke, o čemer pričajo tudi podobni primeri iz drugih evropskih držav.

 

Koalicijskim poslancem je bil predstavljen tudi začetek priprav rebalansa proračuna za leto 2008. Ta po besedah predsednika vlade ne bo pomenil povečanja izdatkov, temveč »bomo s krčenjem nekaterih projektov zagotovili dodatna sredstva za ukrepe, s katerimi bomo ublažili negativne učinke inflacije, še posebej za državljane z najnižjimi dohodki.«

 

Nazaj na seznam