Novica
20.08.2008
Vlada RS z obiskom Zasavja zaključila obiske po regijah v tem mandatu

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša se je danes skupaj z vladno ekipo mudil na delovnem obisku v Zasavju. Ob začetku obiska so se premier in ministri v Izlakah sešli na delovnem posvetu, na katerem so analizirali stanje ter razvojne potenciale v regiji ter preverili, kaj od dogovorjenega iz junija 2006 je bilo realizirano. Nato pa so se v vseh treh občinah - Zagorju, Trbovljah in Hrastniku - udeležili preko 50 različnih dogodkov, sestankov in srečanj z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

V okviru današnjega obiska je tako premier Janez Janša, skupaj z ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom, v Trbovljah obiskal podjetji Kalmer in Prototip CC, ki se ukvarjata z meritvami mehanskih vibracij, balansiranjem in vzdrževalnim inženiringom ter proizvodnjo transportnih valjčkov in njihovo vgradnjo. Vodilni obeh podjetij so ga seznanili s poslovanjem podjetij in načrti za prihodnost, izpostavili pa so tudi nekaj težav, s katerimi se srečujejo. Tako so omenili kadrovsko problematiko v Zasavju, saj primanjkuje izučenih ključavničarjev in strugarjev, zanimanje med mladimi za ta dva poklica pa je majhno. Premier je poudaril, da se vlada tega zaveda, zato je že pred časom pristopila k aktivni promociji naravoslovnih študijev in poklicev, prenovljeni pa so bili tudi izobraževalni programi. V zadnjem času so tako na tem področju že opazni pozitivni trendi. Sogovorniki pa so izmenjali tudi stališče do razvoja energetike v Zasavju in nujno potrebne tretje razvojne osi.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Na popoldanski novinarski konferenci v Trbovljah je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da je Zasavje na gospodarskem področju v zadnjih nekaj letih dohitevalo povprečje razvitosti Slovenije kot tudi Evropske unije. Po zadnjih statističnih podatkih je sicer ekonomska moč v regiji še nekoliko pod slovenskim povprečjem, vseeno pa gospodarske družbe v povprečju poslujejo pozitivno. Na področju gospodarstva je prav tako spodbudno dejstvo, da je bila rast zaposlovanja višja od slovenskega povprečja in da trg dela beleži bistven upad brezposelnosti. V Zasavju pa po mnenju predsednika slovenske vlade še vedno ostaja neizkoriščen energetski potencial, vendar pa nacionalna resolucija o razvojnih projektih, ki predvideva izgradnjo verige hidroelektrarn tudi na srednji Savi, ponuja možnost novih investicij tudi v ta prostor.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Dodal je, da se v regiji izboljšuje črpanje evropskih sredstev ter da ima celotno Zasavje v tej finančni perspektivi na voljo 19 milijonov evrov iz evropskih strukturnih skladov, ki pa jih lahko črpa le z ustreznimi razvojnimi projekti. Pri tem je pozval občine, da tovrstne projekte in programe čim prej pripravijo. To bo namreč v regijo prineslo še dodatne možnosti za razvoj.

 

Glede konkretnih obljub, ki so bile dane pred dvema letoma in ki so se v glavnem nanašale na odprte probleme pri infrastrukturi, tudi pri selitvi nekaterih institucij, recimo inšpektorata za energetiko in rudarstvo v Zagorje,  je premier povedal, da so ti projekti bili realizirani. Eden od problemov, o katerem je bilo veliko razprav na sestanku z župani in drugimi nosilci razvoja pred dvema letoma, pa je bil tudi problem financiranja občin. »Državni zbor je na predlog vlade spremenil zakon o financiranju občin. Ta nov režim financiranja občin je že v lanskem letu prinesel občinam te regije več kot 18 milijonov sredstev,« je povedal predsednik vlade, kar je kar za 14,5% več kot leta 2006. Ob tem pa je izpostavil še eno od dilem, in sicer bodočo regionalno delitev, pri čemer je poudaril, da kljub razhajanjem in različnim stališčem občinskih svetnikov iz te regije, vlada išče ustrezne rešitve z dialogom z lokalno skupnostjo.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Premier Janez Janša je izrazil tudi veselje, da je v Zasavju v teh zadnjih dveh letih prišlo do očitnih premikov pri varstvu okolja. »V letu 2007 namreč prvič v zadnjih dveh desetletjih koncentracija žveplovega dioksida v zraku noben dan ni presegala mejnih vrednosti, bistveno pa se je zmanjšala tudi emisija trdnih delcev v ozračju, torej se je izboljšala kvaliteta življenja v Zasavju,« je dejal premier in hkrati dodal, da je začelo obratovati tudi novo regijsko odlagališče odpadkov, ostala regijska odlagališča pa so v postopku zapiranja.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

V popoldanskem delu programa vladnega obiska so se premier Janez Janša in predstavniki vlade v Zagorju ob Savi srečali z župani, gospodarstveniki, poslanci in državnimi svetniki iz tega dela Slovenije, kjer je bila osrednja pozornost prav tako namenjena razvojnim priložnostim in konkretnim problemom, s katerimi se sooča omenjena slovenska regija. Ministrski zbor je tako še zadnjič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja in pobude zasavskih politikov in gospodarstvenikov.

 

(Foto: Nebojša Tejić/Salomon 2000)

 

Svoj obisk pa je vladna ekipa zaključila v Dolu pri Hrastniku s tradicionalno dobrodelno nogometno tekmo med vlado in ekipo zasavskih gospodarstvenikov ter politikov. Boljši so bili predstavniki vlade, ki so domačine ugnali s 4:2.

 

     Izjava predsednika Vlade RS

Nazaj na seznam