Novica
30.10.2008
Premier Janez Janša o vladnih ukrepih zoper posledice svetovne finančne krize

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je na današnji novinarski konferenci po 184. redni seji Vlade RS spregovoril o predlogu novele zakona o javnih financah ter predlogih za odgovor slovenske vlade na aktualno finančno krizo.

 

(Foto: Kabinet predsednika vlade)

 

Vlada RS je namreč danes sprejela predlog sprememb zakona o javnih financah, s katerim uvaja jamstva za medbančna posojila za banke in zavarovalnice. Novela določa, da se med izrednimi razmerami zaradi finančne krize dovolita dodatno zadolževanje in izdajanje državnih poroštev izven obsega, določenega z zakonom o izvrševanju proračuna, brez predhodnega rebalansa proračuna oziroma brez sprejetja posebnega zakona o poroštvu ali spremembe obsega državnih poroštev v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V ta namen so tako predvidena državna poroštva kreditnim ustanovam do višine 8 milijard evrov. Predlagani ukrepi so namenjeni povečanju zaupanja v finančni sistem doma in v tujini ter večji dostopnosti dolžniškega kapitala s strani gospodarstva.

 

Ministrski zbor je tudi začel razpravo o posledicah svetovne finančne krize na slovensko gospodarstvo, katero bo nadaljeval na svoji redni seji naslednji teden. Slovenija ima, po besedah premierja Janeza Janše, tri velike prednosti. Mednje sodijo nizka zadolženost države, ki je s 24% BDP ena najnižjih v celotni Evropski uniji, proračunski presežek ter članstvo v Evropski monetarni uniji. Prav zaradi slednjega so posledice svetovne finančne krize, ki jih Slovenija občuti, bistveno milejše kot pa so zunaj evro-območja. Po prepričanju premierja mora Slovenija omenjene prednosti uporabiti pri sprejemanju ukrepov za preprečitev posledic svetovne finančne krize na standard in gospodarstvo v Sloveniji.

 

(Foto: Kabinet predsednika vlade)

 

»Nekateri odzivi, ki se pojavljajo v slovenski javnosti v zadnjem času, in pravzaprav predstavljajo obrat nazaj v neko socialistično paradigmo delitve ne glede na ustvarjeno, so, po našem mnenju, napačni,« je dejal predsednik slovenske vlade. Dodal je še, da so v tem trenutku škodljivi tudi pritiski na povečanje stroškov dela ter socialnih transferjev. Zato je potreben medgeneracijski sporazum o tem, kako razdeliti bremena ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti za preprečitev negativnih posledic svetovne finančne krize. »Ključni rezultat takšnega medgeneracijskega dogovora oziroma sporazuma bi moralo biti soglasje, da je v tem trenutku potrebno strniti sile okrog tistih, ki lahko voz potisnejo naprej. Enostavneje povedano: okrog gospodarstva.« V ta namen Vlada RS predlaga hitro razbremenitev gospodarstva z nekaterimi ukrepi, pospešitev državnih infrastrukturnih in drugih projektov ter znižanje javne porabe.

 

Za sprejem odločitev, po prepričanju premierja, ni veliko časa, saj, če ne bomo storili nič, bomo odvisni od zunanjih dejavnikov. »Potrebni so ukrepi. In ker so potrebni ukrepi, potrebujemo tudi vlado s polnimi pooblastili. Iz tega vidika jaz obžalujem, da ti postopki tečejo nenavadno počasi. Pred štirimi leti, ko ni bilo nobene finančne krize, so se hitreje opravila posvetovanja s parlamentarnimi strankami, so tudi predlogi o mandatarju prišli hitreje v državni zbor. Tudi državni zbor, ki se je že konstituiral, bi že lahko imel delovna telesa, ki bi že lahko predloge obravnavala,« je dejal predsednik slovenske vlade. Ob tem je izrazil začudenje, da naj bi Državni zbor RS o mandatarju odločal šele prihodnji petek, saj, po njegovih besedah, res ni časa za tovrstno odlašanje.

 

(Foto: Kabinet predsednika vlade)

 

Premier Janez Janša je tudi izrazil upanje, da bo državni zbor novelo zakona o bančništvu, ki jo je Vlada RS obravnavala že pred časom, ter današnjo novelo zakona o javnih financah obravnaval in sprejel v najkrajšem možnem času. Le tako se bo Slovenija lahko izognila negativnim posledicam svetovne finančne krize. V nasprotnem primeru bomo priča stopnjevanju le te tudi v Sloveniji.

 

   Uvodna izjava predsednika Vlade RS

     Novinarska konferenca predsednika vlade, ministra za gospodarstvo in ministra za razvoj

 

Nazaj na seznam