Novica
23.06.2006
Premier Janez Janša: Uspeli smo zavarovati našo prihodnost in imamo visoke cilje

Predsednik Vlade RS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci ob 15. obletnici osamosvojitve Slovenije izpostavil nekatere statistične podatke, ki kažejo, da se je materialno stanje Slovencev v 15 letih zelo povečalo, prav tako pa se je povečalo število prebivalstva. »Slovenija ima visoke cilje, postati v naslednjih 15 letih ena najbolj razvitih držav na svetu,« je dejal premier.


FOTO: KPV

 

Na začetku je predstavil nekatere statistične podatke teh 15 let samostojnosti. Ob osamosvojitvi leta 1991 je v Sloveniji živelo 1.998.912 prebivalcev, od lani naprej pa nas je preko 2 milijona. Skupaj se je število prebivalcev v Sloveniji v 15-ih letih povečalo za nekaj več kot 4 tisoč. »To je sicer majhna številka, vendar smo lahko kljub temu zmerno zadovoljni. Prebivalstvo Bolgarije se je namreč v tem času zmanjšalo iz 10 na 9 milijonov, prebivalstvo Ruske federacije iz 150 na 142 milijonov, Sloveniji pa je uspela obdržati oziroma celo delno povečati število prebivalcev,« je izrazil zadovoljstvo predsednik vlade.

 

Premier je nadalje izpostavil bruto domači proizvod, ki se je v teh 15-ih letih realno povečal za 56 %, za 57 % pa se je v tem času povečala tudi realna plača. Leta 1991 smo imeli 118 % inflacijo, do konca lanskega leta pa smo inflacijo uspeli znižati na 2,5 % na povprečni letni ravni, kar je bil tudi pogoj za prevzem evra. Dodal je, da je danes treba delati za iste dobrine manj, kot pred 15 leti in dal primer osebnega avtomobila clio. Zanj je bilo treba leta 1991 delati 4300 ur, danes pa le še 2600 ur. Še 10 let nazaj je bila Slovenija po kupni moči na prebivalca na 68 % evropskega povprečja, danes smo na 80 % povprečja Evropske unije.

 

Razveseljivo je tudi, da se je izobrazbena struktura prebivalstva v Sloveniji močno izboljšala. Tako smo v popisu prebivalstva leta 1991 imeli samo dobro polovico prebivalstva s končano srednjo šolo, leta 2002 pa je imelo končano srednjo šolo že 2/3 prebivalstva Slovenije. Število prebivalstva z dokončano višjo in visoko izobrazbo se je v tem obdobju povečalo za 4 odstotne točke. Prav tako pa se je število študentov, ki so vpisani v različne nivoje študija po srednji šoli, v primerjavi z letom 1991 podvojilo in danes presega številko 80.000. Število študentov, ki so vpisani na podiplomske študije, se je povečalo celo za 5-krat.

 

FOTO: KPV

 

Prav tako je letos v vsem obdobju najmanj brezposelnih, število registriranih osebnih avtomobilov pa se je od leta 1991 povečalo za več kot polovico. Danes ima osebni avtomobil v Sloveniji že 80 % gospodinjstev. Tudi število stanovanj se je v Sloveniji v zadnjih 15 letih povečalo in sicer skoraj za 14 %, povečala pa se je tudi velikost povprečnega stanovanja. Leta 1991 je bila ta v povprečju 67 m2, leta 2002, po zadnjem popisu, pa 74 m2.

 

Kljub temu, da se je v zadnjih 10 letih poraba električne energije povečala za skoraj 30 %, smo v tem času hkrati zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 20 %. Prav tako se je količina odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih na prebivalca v zadnjih 10 letih zmanjšala za 26 %.

 

Poleg dobrih statističnih podatkov je premier v nadaljevanju izpostavil cilje za prihodnost. »Za naslednje obdobje so cilji Slovenije visoki. Če smo v 15 letih po osamosvojitvi uspeli zavarovati našo prihodnost z vključevanjem v Evropsko unijo in NATO, doseči stabilno domače in tudi širše mednarodno okolje, pravzaprav takšno, tako ugodno kot ga nikoli doslej še nismo srečali v naši zgodovini, potem je zdaj čas, da si postavimo druge cilje, tudi zelo visoke,« je poudaril premier in nadaljeval, da Slovenija želi v naslednjih 10 do 15 letih postati ena najuspešnejših držav v svetu.  »Doseči želimo polno ravnovesje med gospodarsko učinkovitostjo, socialno pravičnostjo in varovanjem okolja. Z reformami, ki jih bomo izpeljali v prihodnjih letih, bomo pospešili gospodarsko rast, s pospešenim vlaganjem v znanje bomo izkoristili vse naše ustvarjalne potenciale, ki jih imamo in ki doslej niso bili dovolj izkoriščeni. S preusmeritvijo naše pozornosti na tiste čase, na tista obdobja v slovenski zgodovini, ki so nas združevala in z usmeritvijo naše pozornosti na izzive prihodnosti, bomo postopno presegli tudi zgodovinske delitve iz 20. stoletja, ki so tudi v zadnjih 15 letih hromile naš razvoj. Z vzpodbujanjem vrhunskih, znanstvenih in kulturnih dosežkov pa bomo v prihodnje bistveno bolj kot doslej krepili našo samozavest,« je še dejal premier.

 

Predsednik vlade Janez Janša je ob zaključku poudaril, da je prevzem evra s prihodnjim letom eno najlepših daril ob našem 15. rojstnem dnevu. To pa ni le darilo Sloveniji, pač pa tudi darilo Slovenije Evropski uniji.

 

Magnetogram novinarske konference

 

Nazaj na seznam