Novica
06.11.2008
Premier Janez Janša: Z današnjimi ukrepi se Slovenija lahko izogne recesiji in bistvenemu povečanju brezposelnosti

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je na današnji novinarski konferenci po 185. redni seji vlade spregovoril o vladnih ukrepih za blažitev negativnih posledic svetovne finančne krize na gospodarska gibanja v Sloveniji. Kot je poudaril premier, danes predlagani in sprejeti ukrepi predstavljajo nadaljevanje ukrepov, ki so bili v obliki zakonov že poslani v državni zbor in o katerih naj bi poslanke in poslanci razpravljali v kratkem.

 

(Foto: Srdjan Živulovič/Bobo)

 

»Gre za ukrepe, ki dajejo slovenskemu gospodarstvu v obliki takojšnje pomoči dovolj kisika, da v sedanjih zahtevnih razmerah gospodarjenja ohrani poslovno aktivnost in jo tam, kjer za to obstajajo realne možnosti tudi poveča,« je dejal predsednik vlade. Ob tem je poudaril, da je eden od ključnih ciljev predlaganih ukrepov nadomeščanje delovnih mest, ki se jih v nekaterih drugih sektorjih ne da ohraniti, z novimi delovnimi mesti, kjer za to obstajajo možnosti.

 

Vlada je tako danes sprejela predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini ter predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Noveli prinašata ukrepe in spremembe, ki se bodo odražali v znižanju splošne davčne stopnje za obdavčitev dohodkov pravnih oseb (splošna davčna stopnja bo za leto 2008 znašala 20 % od davčne osnove, v naslednjih dveh letih se bo zniževala tako, da bo za leto 2009 19 % od davčne osnove in za leto 2010 ter za nadaljnja leta 18 % od davčne osnove), uvedbi splošne investicijske olajšave in povečanju že obstoječe investicijske olajšave v raziskave in razvoj. »Vsi predlagani ukrepi so predlagani že za letošnje leto oziroma že za davčno leto 2008, kar bi v primeru, če bo tudi nova vladna večina v državnem zboru v relativno kratkem času podprla te ukrepe, pomenilo, da slovensko gospodarstvo pomoč dobiva takoj,« je povedal premier. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo na ta način možno zaustaviti trend odpuščanja oziroma grozečega pritiska na zmanjšanje delovnih mest v določenih gospodarskih panogah. Hkrati pa tudi zagotoviti, da podjetja, ki zdaj planirajo gospodarsko aktivnost za leto 2009, upoštevajo nove okoliščine in se bodisi ne odločajo za odpuščanje, bodisi načrtujejo večje zaposlovanje.

 

(Foto: Srdjan Živulovič/Bobo)

 

Kot je povedal, je izpad proračunskega dohodka za leto 2008 možno pokriti s 240 milijoni evrov proračunskega presežka. Ob tem je dodal, da bodisi povečanje proračunskega primanjkljaja do meje, ki jo določa evropski pakt o stabilnosti in rasti, bodisi varčevanje na nekaterih drugih področjih, zagotavljajo, da bi bilo lahko že leto 2010 tisto leto, ko bomo ponovno beležili znatno gospodarsko aktivnost in gospodarsko rast, ki jo Slovenija potrebuje za to, da ujame povprečje razvite Evrope.   

 

Vlada je, po besedah predsednika vlade Janeza Janše, danes pripravila odgovor na tisti del posledic svetovne finančne krize, ki se jim Slovenija kot del globalnega trga ne more izogniti. »V kolikor bodo ti ukrepi sprejeti v realnem času, se Slovenija lahko izogne ne samo recesiji, ampak tudi bistvenemu povečanju brezposelnosti, kar bi nas sicer vse skupaj pripeljalo v to negativno spiralo,« je poudaril premier.

 

   Izjava predsednika Vlade RS

     Novinarska konferenca predsednika Vlade RS

Nazaj na seznam