INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, je mag. Jadranka Gustinčič, sekretarka, ki je bila imenovana z aktom, št. 090-1/2004-1 z dne 10.12.2004.


 

Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete na naslov:


Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

p.p. 638

1000 Ljubljana

 

Tel. (01) 478 17 57

Telefaks: (01) 478 17 21

 

lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov gp.kpv(at)gov.si