NOVICA

23. 2. 2012

Premier Janez Janša: Formalni pogoji za socialni dialog so izpolnjeni

(Foto: Nebojša Tejić/STA)

Predsednik Vlade RS Janez Janša je na današnji novinarski konferenci po 3. redni seji vlade spregovoril o primopredajnih poročilih ministrstev, predvsem z vidika finančnega stanja po ministrstvih, in o izhodiščih za nov socialni sporazum.

 

Premier Janša je glede finančnega stanja posamičnih ministrstev povedal, da je neskladja med proračunom, ki je bil sprejet za letos, in sredstvi, ki bodo na voljo, skoraj za milijardo evrov. »Iz te številke, ki je velika in pomeni več kot 10 % proračuna, izhaja, da proračunski dokument, ki ga imamo za letos, ne more biti realna podlaga za pripravo rebalansa proračuna, zato se bo vlada v smislu osnove bolj naslonila na realizacijo proračuna v lanskem letu,« je poudaril. Po njegovih besedah je spoznanje o velikem primanjkljaju pomembno, ker nazorno kaže, kam lahko pride država, ko nima delujoče vlade in ko se politična kriza vleče več mesecev, zato bo tudi v prihodnje treba narediti vse, da se takim razmeram izognemo. Pri tem je opozoril na predloge za spremembe oziroma dopolnitve slovenske ustave.
 
Obenem je Janez Janša je dejal, da bo vlada socialnim partnerjem že v ponedeljek predstavila širšo makroekonomsko in javnofinančno sliko države in evropskega okolja ter izhodišča za nov socialni sporazum. V nadaljevanju je pojasnil, da bo pristop k podpisu tega sporazuma drugačen: socialni partnerji bodo lahko predlagali posamične točke njegove vsebine, nato pa bo delovna skupina oblikovala prvi delovni osnutek, ki bo imel veliko različic; na tej podlagi bodo stekla prva pogajanja, nato pa »bomo skušali zadevo pripeljati v fazo, ko se bodo te dileme izčistile v nekaj rešitev na posamičnih področjih, in potem bo prišlo do poskusa končne uskladitve besedila socialnega sporazuma«.
 
Poleg tega je premier Janša izrazil željo vlade, da se socialni sporazum sklene, preden poteče rok veljavnosti intervencijskega zakona, s katerim so nekatere dejavnosti, povezane z javnimi  financami, zamrznjene. Omenil je še, da bo vlada na ponedeljkovo sejo Ekonomsko- socialnega sveta povabila tudi predstavnike opozicijskih strank, »da skupaj poslušamo in se seznanimo s sliko in stanjem, v katerem država je, in potem deloma ločeno od tega socialnega sporazumevanja poskušamo tudi na političnem področju doseči dogovor o ključnih ukrepih, ki jih mora Slovenija izvesti, da najprej izide iz krize, potem pa tudi, da se strukturno prilagodi spremembam, ki jih zahteva čas«.