NOVICA

30. 5. 2012

Premier Janez Janša: V Pomurju smo našli »otoke optimizma«

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

Z dopoldanskim delovnim posvetom vlade v Moravskih Toplicah je premier Janez Janša z ministrsko ekipo danes nadaljeval obisk Pomurske regije. Kot je dejal na popoldanski novinarski konferenci,  je osnovna ugotovitev o obisku v Pomurju med nazadnje izvedenim obiskom vlade v prejšnjem mandatu in današnjim obiskom v tem, da »je bilo takrat bistveno več optimizma, ki je temeljil na pozitivnih trendih in makroekonomskih kazalcih, v regiji je bilo več zaposlenih, trendi gospodarske rasti so se obračali navzgor in kazalo je, da bo regija začela dohitevati slovensko povprečje, zadnja tri krizna leta pa so te trende, žal, obrnila navzdol.«

 

Po besedah predsednika slovenske vlade je marsikaj, kar je bilo v času konjunkture doseženo, v zadnjih treh letih na žalost bilo izničeno, zaradi česar »je treba začeti znova.« Vseeno pa je po besedah slovenskega premierja v Pomurju danes vendarle bilo mogoče najti tudi »otoke optimizma.« Obenem je bil predsednik slovenske vlade Janez Janša še mnenja, da se v regiji v zadnjih treh letih ni spremenilo gostoljubje, po katerem je ta pokrajina »zagotovo prva.«

 

Na dopoldanskem delovnem srečanju sta se predsednik vlade in minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak prvič uradno sestala s predstavniki madžarske skupnosti v Sloveniji. Sogovorniki so na sestanku spregovorili predvsem o pripravi krovnega zakona za narodne skupnosti, o težavah pri financiranju narodnostnih skupnosti in pridobivanju evropskih sredstev, izpostavili pa so tudi vedno bolj pogoste primere sovražnega govora, uperjenega proti manjšinam. Glede sovražnega govora so bili sogovorniki mnenja, da gre za širši problem, ki je viden tudi na nacionalni ravni in katerega je treba obsoditi, ne glede na to, zoper koga je usmerjen. Premier Janez Janša je v pogovorih pojasnil, da so manjšinske skupnosti ene redkih, pri katerih se sredstva pri predlaganih varčevalnih ukrepih ne spreminjajo.

 

V Odrancih se je predsednik vlade skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovanom Žerjavom sestal z vodstvom podjetja Carthago in si ogledal njihovo proizvodnjo. Podjetje je v preteklem letu s 1500 proizvedenimi avtodomi zabeležilo največjo rast proizvodnje od leta 2008 dalje. Obenem podjetje predstavlja primer dobre prakse in hitre rasti, na podlagi tujih neposrednih investicij. Predsednik vlade je pozdravil pozitivne namere podjetja, ki gredo v smeri investicij v regiji in se predstavnikom podjetja med drugim zahvalil za napore, ki jih vlagajo  v širše okolje. “Največ pa nam pomeni 421 novih zaposlitev oziroma novo ustvarjenih delovnih mest,” je v pogovorih z vodstvom dejal predsednik vlade.

 

Na popoldanski novinarski konferenci je premier Janez Janša izpostavil nekatera pomurska podjetja, ki jih je vlada v zadnjih dveh dneh obiskala in dejal, da podjetja dobro poslujejo, da so se prilagodila krizi in da imajo dobre načrte za prihodnost.

 

Po njegovem mnenju pa se Pomurska regija srečuje z dvema ključnima kategorijama problemov, in sicer z viri financiranja ter birokratskimi ovirami. Predsednik vlade je ob tem poudaril, da je Vlada RS v rebalansu proračuna sicer ohranila nedotaknjena sredstva iz tako imenovanega Pomurskega zakona, vendar ta delež za razvoj regije ni dovolj. Po njegovih besedah največji vir financiranja in priložnost za hitrejši razvoj regije predstavljajo predvsem kohezijska sredstva iz evropskih skladov, ki so pravzaprav edina realna sredstva do leta 2020. Predsednik vlade Janez Janša je ob tem tudi pojasnil, da Pomurska regija v prihodnjem večletnem finančnem okvirju sicer sodi v Vzhodno kohezijsko regijo, ki bo v prihodnjih osmih letih imela na voljo nekaj sto milijonov sredstev. V zvezi  z razporeditvijo teh sredstev pa je vlada na današnjem delovnem posvetu sprejela strateško odločitev, in sicer bo pri »alokaciji teh sredstev upoštevala razvojne razlike znotraj Vzhodne kohezijske regije, ker so tudi znotraj regije velike razlike med nekaterimi občinami, pokrajinami in statističnimi regijami.« Na podlagi te odločitve bo, po mnenju predsednika vlade, mogoče bolj optimistično zreti v prihodnost v primeru izenačevanja razvojnih stopenj in enakih izhodiščnih možnosti v Sloveniji.

 

Premier Janez Janša je na novinarski konferenci spregovoril tudi o sklopu problemov, ki se nanašajo na birokratske ovire, pri čemer gre po njegovih besedah za ovire, ki preprečujejo, da bi potenciale, ki so realno na voljo, ki jih imajo tako podjetniki kot pravne osebe, razvili in začeli delati na poganjanju rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Predsednik vlade je ob tem opozoril predvsem na konkretne primere, s katerimi se je vlada seznanila na tokratnem obisku, kjer obstajajo tako investicijski načrti, poslovne ideje in finančna sredstva, vendar do realizacije ne pride, ker »nekdo v realnem času ne odloči, na primer, glede spremembe namembnosti zemljišč, glede postopkov pri gradbenih dovoljenjih, glede občinskih prostorskih načrtov, …«

 

Predsednik vlade je ob tem poudaril, da gre pri birokratskih ovirah za kompleksen problem, ki ni značilen le za Pomursko regijo, temveč celotno Slovenijo. Ob tem je izpostavil enotedenski rok, ki ga imajo po današnjem delovnem posvetu vlade na voljo ministrstva, da pripravijo sezname vseh zadev, ki so v postopkih na prvi ali drugi stopnji, pri organih v sestavi in regulatornih organih. Ob tem je slovenski premier še napovedal, da bo vlada čez dva tedna obravnavala celoten seznam zadev, ki so v reševanju, pri čemer bodo v okviru seznama izpostavljene zadeve, faza postopka in odgovorna oseba. Po besedah predsednika vlade so prav birokratske ovire eden od dejavnikov pri oviranju razvoja, ki jih »lahko rešimo oziroma odpravimo sami in nismo odvisni od gospodarske krize, temveč le od našega boljšega delovanja.«

 

V nadaljevanju današnjega delovnega obiska sta se predsednik vlade in minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak prvič uradno sestala s predstavniki romske skupnosti. Sogovorniki so spregovorili o normativnih ureditvah, ki veljajo za romske skupnosti v Sloveniji ter naslovili problematiko legalizacije bivanja, financiranja na področju evropskih projektov in pojavov sovražnega govora. Strinjali so se tudi o tem, da bo romska skupnost aktivno vključevana v procese reševanja aktualnih problematik v povezavi z njimi.

 

Nenazadnje se je predsednik vlade skupaj z ministrom za finance dr. Janezom Šušteršičem, ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, ministrom za infrastrukturo in prostor Zvonetom Černačem in ministrom za obrambo Alešem Hojsom srečal z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki iz območja Murske Sobote in Gornje Radgone. Udeleženci so spregovorili o konkretnih izzivih, s katerimi se regija srečuje in opozorili predvsem na omejitve v okolju, zaradi katerih je gospodarski razvoj slabši, kot bi lahko bil. Pomurci so se s pobudami in vprašanji predstavnikom vlade dotaknili konkretnih  problemov podjetnikov in obrtnikov, od konkretnih administrativnih ovir pri uresničevanju idej s tujimi investitorji, energetskih potencialov reke Mure in njenega hkratnega varovanja, cen lesa in potrebnih ukrepov v lesni industriji, pa tudi kmetijstva, pitne vode, sprememb namembnosti zemljišč in gasilstva.

 

V razpravi je bilo nekaj besed namenjenih tudi predlaganim ukrepom v okviru Zakona o uravnoteženju javnih financ. Po besedah predsednika vlade je »ta korak temelj, na katerem lahko zidamo.«  Dejal je še, da je bila okoli varčevalnih ukrepov prvič, odkar Slovenija obstaja, dosežena zelo velika stopnja nacionalnega soglasja, in to »za sprejemanje korakov, ki niso enostavni.« 

 

»Ukrepi so psihološki premik v slovenski zavesti, ki obeta, da bomo s pričakovanjem višje stopnje kooperativnosti naredili tudi naslednje korake,« je na delovnem posvetu še dejal predsednik vlade. Poudaril pa je tudi, da bo vlada v juliju sprejemala nov paket ukrepov za izboljšanje okolja za gospodarstvo. Ob zaključku delovnega srečanja pa je predsednik vlade zbrane opozoril tudi na to, da ne glede na veliko vloženih naporov in truda, velikih premikov v zelo kratkem času ni možno pričakovati.  "Sami veste:  če malo seješ, tudi malo žanješ. Zdaj je čas žetve, setev bo drugo leto. Tega se je treba zavedati," je obisk v Pomurju sklenil predsednik slovenske vlade Janez Janša.