NOVICA

15. 5. 2012

Obrazložitev v zvezi z zaposlitvami v Kabinetu predsednika vlade

Kabinet predsednika vlade je samostojna vladna služba, v okviru katere se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, število in struktura zaposlenih se prilagaja njegovim programskih prioritetam. Višino plač zaposlenih v kabinetu, tako kot za vse javne uslužbence, določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in ni odvisna od tega, kdo je predsednik vlade.

 

Trditve o nesorazmernem povečanju mase plač v Kabinetu predsednika vlade, ki so bile izrečene ob poslanskem vprašanju predsedniku vlade in so jih povzemali nekateri mediji, so utemeljene na napačnih podatkih. Ne drži, da je v kabinetu zaposlenih 18 ljudi, ki jim je bilo za plače v mesecu aprilu izplačano 115.000 EUR. Dejstvo je, da je bila za mesec april, v mesecu maju izplačana točna masa plač 114.065,26 EUR (kot je navedeno v prilogi pregleda mase plač) za 34 ljudi. In sicer za 32 uslužbencev Kabineta predsednika vlade in nadomestilo za 2 državna sekretarja iz mandata nekdanjega predsednika vlade Boruta Pahorja.

 

Kabinet predsednika vlade v prizadevanjih za znižanje javne porabe ni izjema. To dokazuje tudi rebalans proračuna za leto 2012, ki zmanjšuje maso plač v primerjavi z letom 2011 za 7 %, kar pomeni znižanje za 78.000 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2012 je znižanje še večje in znaša 230.000 EUR. V proračunu Kabineta predsednika vlade je v letu 2011 masa za plače znašala 1.146.105 EUR, v letu 2012 pa je za plače predvideno 1.067.826 EUR. Gibanje števila zaposlenih in mase plač za leti 2010, 2011 in za leto 2012 objavljamo v priponki.

 

Kot je pojasnil predsednik vlade na 3. redni seji Državnega zbora, kabinet opravlja številne funkcije, ki so jih prej opravljale druge vladne službe in so nujno potrebne za normalno delovanje vrha izvršilne oblasti. Te funkcije bomo po potrebi še krepili.