NOVICA

24. 10. 2012

Program obiska Vlade Republike Slovenije v zasavski in posavski regiji

 

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji prvi seji sprejela sklep, da bo predvidoma enkrat mesečno obiskala eno regijo in v skladu z možnostmi izvedla tematsko sejo. Tokratni peti delovni obisk Vlade Republike Slovenije v regiji bo potekal v torek, 23. oktobra in v sredo 24. oktobra 2012 v Posavju in Zasavju.

 

Ob tej priložnosti se bodo predsednik Vlade RS Janez janša in ministri kot običajno sešli na delovnem posvetu (Brežice), ločeno bo potekalo srečanje z župani, gospodarstveniki, poslanci in državnimi svetniki zasavske in posavske regije. V okviru obiska bo tudi novinarska konferenca (Trbovlje), na kateri bodo predsednik Vlade RS Janez Janša, minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač ter  minister za kmetijstvo Franc Bogovič spregovorili o razvojnih izzivih, priložnostih regij ter drugih aktualnih temah, s katerimi se v obiskanih regijah srečujejo posamezni deležniki.

 

Predsednik vlade, ministri ter državni sekretarji bodo imeli v Posavju in Zasavju tudi številna ločena srečanja glede na svoja področja delovanja. Vsi podatki glede časa in kraja dogodkov  za predsednika vlade in ministre v priloženih tabelah. Obisk regij se bo zaključil s prijateljsko nogometno tekmo med predstavniki Vlade RS in predstavniki zasavske in posavske regije.

 

 

Sreda, 24. oktober 2012

09.30 – 11.30

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežic, Gubčeva 10a, Brežice

 

Fototermin!

 

sledi

Skupinsko fotografiranje po zaključku posveta

 

11.45 –

17.00 oz. 18.00

Programi obiskov in srečanj predsednika vlade in ministrov

 

(v nadaljevanju sledijo programi obiskov in srečanj)

 

18.00 – 20.00

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Zasavja

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi


Prisotni:

predsednik Vlade RS

mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo

Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

Aleš Hojs, minister za obrambo

 

Srečanje je odprto za medije!

 

17.00 – 19.00

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Posavja

Lokacija: Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica

 

Prisotni:

Karl Erjavec, podpredsednik Vlade RS, minister za zunanje zadeve

mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve

Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu

dr Janez Šušteršič, minister za finance

Barbara Brezigar, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve

Tomaž Gantar, minister za zdravje

 

Srečanje je odprto za medije!

 

20.15 – 21.00

Nogometna tekma med ekipo Vlade RS in predstavniki Posavja in Zasavja

Lokacija: Športna dvorana Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi

 

Srečanje je odprto za javnost!

 

 

1.     Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

Torek, 23. oktober .2012

16.50 – 17.15

Pogovor za televizijo Vaš Kanal, Novo mesto

Lokacija: Podbevškova ulica 12, Novo mesto

 

17.50 – 18.35

Obisk podjetja KOVIS, d.o.o.

Lokacija: Brezina 102, Brežice


Prisotni:

mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Fototermin!

 

 

Sreda, 24. oktober 2012

14.45 – 15.25

Otvoritev rastlinske čistilne naprave na Lisci  

Lokacija: Lisca nad Sevnico

 

Prisotni:

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje


Fototermin!

 

16.30 – 17.15

Novinarska konferenca predsednika vlade

Lokacija: Zasavski muzej, Ulica 1. junija, Trbovlje

 

Prisotni:

Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

 

 

 

 

2.         Ljudmila Novak, podpredsednica Vlade RS, ministrica brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 12.50

Obisk glasbene šole Brežice in predstavitev čezmejnega sodelovanja in povezovanja s podobnimi ustanovami v Republiki Hrvaški

Lokacija: Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, Brežice

 

13.00 – 13.50

Obisk Mladinskega centra Brežice in pogovor na temo vloge mladinskega centra v lokalnem okolju in čezmejno sodelovanje mladih in mladinskih centrov

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Gubčeva 10a, Brežice

 

14.10 – 14.50

Obisk podjetja Chemcolor Sevnica d.o.o.

Lokacija: Dolnje Brezovo 35, Sevnica.

 

 

 

3.       Karl Erjavec, podpredsednik Vlade RS, minister za zunanje zadeve

 

Sreda, 24. oktober 2012

13.00

Obisk podjetja Steklarna Hrastnik d.o.o.

Lokacija: Cesta 1. maja 14, Hrastnik

 

 

 

4.       mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Torek, 23. oktober .2012

17.50 – 18.35

Obisk podjetja KOVIS d.o.o.

Lokacija: Brezina 102, Brežice

 

 

Prisotni:

predsednik Vlade RS

 

 

 

Fototermin!

 

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 13.00

Obisk podjetja ETI Elektroelement d.d.

Lokacija: Obrezija 5,  Izlake

 

14.00 – 15.00

Obisk podjetja Tanin Sevnica

Lokacija: Hermanova cesta 1, Sevnica

 

16.00 – 17.00

Obisk podjetja Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik

Lokacija: Za Savo 6, Hrastnik

 

 

 

4.A       mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Sreda, 24.10.2012

9.00 – 9.30

Zajtrk – člani Vlade RS

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice

 

9.30 – 11.30

Delovni posvet članov Vlade RS

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice Brežice

 

12.00 – 12.50

 

Kulturni dom Krško – Prisotnost na podpisu pogodbe projekta Podjetno v svet podjetništva ( RRA Posavje)

Lokacija:Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško

 

Prisotni:

Nena Dokuzov

Nina Omerza

Rok Zupančič

 

13.00 – 14.00

Sprejem pri županu Občine Krško, predstavitev Občine in delovni razgovor s predstavniki MGRT

Lokacija: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško

 

 

Prisotni:

Nena Dokuzov

Nina Omerza

Rok Zupančič

 

 

14.15 – 14.45

Ogled projekta: Valvasorjev kompleks in Mencingarjeva hiša

Lokacija: Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško

 

 

Prisotni:

Nena Dokuzov

Nina Omerza

Rok Zupančič

 

 

15.10 – 16.30

Sprejem pri županu Občine Sevnica, predstavitev Občine in delovni razgovor predstavnikov občine in MGRT

Lokacija: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica  

 

 

Prisotni:

Nena Dokuzov

Nina Omerza

Rok Zupančič

 

 

17.00 – 17.30

Obisk splošne bolnišnice Brežice

Lokacija: Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice 

 

 

Prisotni:

Nena Dokuzov

Nina Omerza

Rok Zupančič

 

 

 

 

5.       mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 13.00

Podpis pogodbe za projekt "Podjetno v svet podjetništva"

Lokacija: Kulturni dom Krško,Trg Matije Gubca 2, Krško

 

13.30 – 15.00

Obisk Območne službe ZRSZ Sevnica

Lokacija: Trg svobode 32, Sevnica

 

15.30 – 16.30

Obisk Družinskega inštituta zaupanje, Družinski center Sevnica

Lokacija: Trg svobode 11, Sevnica

 

 

 

6.    dr. Janez Šušteršič, minister za finance

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.45 – 13.20

 

Obisk Davčnega urada Hrastnik

Lokacija: Log 9, Hrastnik

 

13.45 – 14.15

Intervju za lokalno televizijo ETV Zagorje

Lokacija: Loke pri Zagorju 22, Kisovec

 

14.25 – 15.10

Obisk podjetja ETI Izlake

Lokacija: Obrezija 5, Izlake

 

 

 

7.     Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor

 

Sreda, 24. oktober 2012

09.30 – 11.30

 

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Brežice,  Zavod za podjetništvo, turizem in mladino

 

sledi

Skupinska slika pred hotelom 

 

11.40 – 12.30

 

Obisk HESS in srečanje z vodstvom 

Lokacija: Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

 

12.45– 13.05

 

Sestanek z Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško

Lokacija: Cesta krških žrtev 67, Krško

 

 

 

 

 

 

13.20– 13.40

Delovno srečanje - poligon varne vožnje

Lokacija: Gorica 26, Leskovec pri Krškem

 

13.45 – 14.00

Ogled gradbišča obvoznice Krško

 

14:30– 15.10

Sestanek z ožjim vodstvom Občine Sevnica na temo 3. razvojne osi in ukinjanja nivojskih železniških prehodov

Lokacija: Občina Sevnica

 

15:45– 16.15

Sestanek z vodstvom TET in RTH

Lokacija: Ob železnici 27, Trbovlje

 

16.30 – 17.15

Novinarska konferenca predsednika 

Lokacija: Zasavski muzej, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje

 

17:20 – 17:50

Obisk podjetja Prototip CC d.o.o., Izdelava strojev in naprav 

 

Lokacija: Nasipi 49, Trbovlje


 

18.00 – 20.00

Javna tribuna

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

 

 

 

7.A     Program državnega sekretarja za infrastrukturo in prostor dr. Igorja Šalamuna v okviru obiska Vlade Republike Slovenije v zasavski in posavski regiji

 

Sreda, 24. oktober 2012

11.40 – 12.40

 

Obisk HESS in srečanje z vodstvom

Lokacija: Cesta bratov Cerjakov 33a, Brežice

 

13.00– 14.00

Obisk Termoelektrarne Brestanica 

Lokacija: Cesta prvih borcev 18, Brestanica

 

 

 

8.     dr. Žiga Turk, minster za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

 

Torek, 23. oktober 2012

 18.00 – 18.15

Sprejem in krajši razgovor na Občini Krško 

Lokacija: Cesta krških žrtev 14, Krško

 

Prisotni:

dr. Žiga Turk, minister

mag. Miran Stanko, župan

 

 

Odprto za medije.

 

 

 

18.30 – 19.30

Ogled Gradu Rajhenburg

Lokacija: Cesta izgnancev 3, Brestanica

 

 

Prisotni:

dr. Žiga Turk, minister

mag. Miran Stanko, župan

 

Odprto za medije.

 

 

 

 

 

8.A Mojca Škrinjar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

 

Sreda, 24. oktober 2012

 12.30 – 12.50

Ogled Športno rekreacijskega centra pri OŠ Jožeta Gorjupa, Gorjupove galerije, vpis v mestno knjigo in krajši pogovor z ravnateljico

Lokacija: Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki

 

 

Prisotni:

Mojca Škrinjar, DS

Mihaela Praprotnik, MIZKŠ

Tomaž Lisjak, MIZKŠ

Mojmir Pustoslemšek, župan

Melita Skušek, ravnateljica

 

Odprto za medije.

 

 

12.55 – 13.25

Galeriji Božidar Jakac – sprejem, krajši razgovor z direktorjem, ogled zbirk

Lokacija: Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

 

 

Prisotni:

Mojca Škrinjar, DS

Mihaela Praprotnik, MIZKŠ

Tomaž Lisjak, MIZKŠ

Mojmir Pustoslemšek, župan

Bojan Božič, direktor

 

 

 

Odprto za medije.

 

15.30 – 16.35

OŠ Savo Kladnik Sevnica – delovno srečanje in ogled

Lokacija: Trg svobode 42, Sevnica

 

 

Prisotni:

Mojca Škrinjar, DS

Mihaela Praprotnik, MIZKŠ

Tomaž Lisjak, MIZKŠ

Janez Kukec, podžupan

 

 

Odprto za medije.

 

17.10 – 17.40

Obisk Dewesoft d.o.o.

Lokacija: Gabrsko 11a, Trbovlje

 

 

Prisotni:

Mojca Škrinjar, DS

Mihaela Praprotnik, MIZKŠ

Tomaž Lisjak, MIZKŠ

Andrej Orožen, direktor

 

 

Odprto za medije.

 

18. 00 – 20.00

Javna tribuna

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

 

 

 

9.     Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 – 13.45

Sestanek na Občini Krško (teme: komasacije Krško polje in Pijavško; namakalni sistem Kalce-Naklo; vodovod Posavje; CEROD Novo mesto, odlagališče odpadkov NSRAO) ter ogled komasacije Krško polje

Lokacija: Cesta krških žrtev 14, Krško

 

13.15 – 13.45

Intervju za lokalni medije TV ANSAT Krško

Lokacija:  Cesta krških žrtev 47, Krško

 

14.45 – 15.25

Otvoritev rastlinske čistilne naprave na Lisci 

 

Lokacija: Lisca nad Sevnico

 

Prisotni:

predsednik Vlade RS

 

Fototermin!

 

 

 

16.30 – 17.15

Novinarska konferenca predsednika vlade 

Lokacija: Zasavski muzej, Ulica 1. junija, Trbovlje

 

 

Prisotni:

predsednik Vlade RS

Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor

 

 

17.30  – 17.50

Pogovor z lokalnimi mediji

Lokacija: Kulturna dvorana Delavski Dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi

 

 

 

10.      Barbara Brezigar, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Vlade RS

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.15 – 13.00

Obisk Policijske postaje Brežice

Lokacija: Prešernova ulica 19 a, Brežice

 

13.20 – 14.00

Obisk Okrožnega državnega tožilstva Krško

Lokacija: Cesta krških žrtev 15a, Krško

15.45 – 16.15

Obisk Policijske postaje Zagorje ob Savi

Lokacija: Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje

 

 

11.         Aleš Hojs, minister za obrambo

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 - 12.15

Slovesni podpis pogodbe med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice o brezplačnem prenosu desetih stanovanj na občino

Lokacija: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice 

 

12.30 – 14.00

Obisk Nuklearne elektrarne Krško, predstavitev elektrarne ter Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Lokacija:Vrbina 12, Krško

 

16.30 – 17.30

Obisk TKI Hrastnik, predstavitev industrijske reševalne enote KLOR

Lokacija: Za Savo 6, Hrastnik

 

 

12.    dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo

 

Sreda, 24. oktober 2012

12.00 - 13.15

Delovni posvet z načelniki upravnih enot Brežice, Sevnica, Krško, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

Lokacija: UE Brežice, Cesta prvih borcev 24 a , Brežice

 

13.30 - 14.15

Obisk sodnega okrožja Krško

Lokacija: Cesta krških žrtev 12, Krško

 

15.15 - 16.30

 

Delovni sestanek z župani in gospodarstveniki v regiji

 

Lokacija: Zagorje ob Savi

16.35 - 16.55

Pogovor z lokalni mediji

 

 

 

 

13.  Tomaž Gantar, minister za zdravje

 

Sreda, 24. oktober 2012

11.50 – 12.50

Obisk Splošne bolnišnice Brežice, otvoritev energetske sanacije

Lokacija: Černelčeva cesta 15, Brežice

 

Po koncu izjava za javnost.

 

13.30 – 14.20

Obisk Zdravstvenega doma Krško,

Lokacija: Cesta krških žrtev 132c, Krško

 

14.50 – 15.40

Obisk Zdravstvenega doma Sevnica,

Lokacija: Trg svobode 14, Sevnica