NOVICA

7. 2. 2013

Predsednik Vlade RS Janez Janša na rednem zasedanju Evropskega sveta

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša se bo udeležil rednega zasedanja Evropskega sveta, ki bo v četrtek in petek, 7. in 8. februarja 2013, potekalo v Bruslju.

 

Največja pozornost na tokratnem zasedanju Evropskega sveta bo posvečena sprejemu Večletnega finančnega okvira (VFO) za obdobje 2014-2020. Predsedniki držav in vlad držav članic Evropske unije so o tem pomembnem dosjeju razpravljali že na izrednem zasedanju Evropskega sveta 22. in 23. novembra lani in na zasedanju dosegli znatno zbližanje stališč. Predsednik vlade Janez Janša je tedaj ocenil, da je bil v razpravi narejen korak naprej, izrisali pa so se tudi obrisi dokončnega dogovora. Po pričakovanjih naj bi tako evropski voditelji na tokratnem zasedanju pogajanja zaključili.  

 

Slovenija še naprej podpira prizadevanja predsednika Evropskega sveta Hermana van Rompuya, da se pogajanja o večletnem finančnem okviru zaključijo čim prej. Pri tem pa se je treba zavedati, da je za končni dogovor potrebno tudi soglasje Evropskega parlamenta.

 

Slovenija se bo v nadaljevanju pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru EU 2014–2020 še naprej zavzemala za močno kohezijsko politiko in politiko razvoja podeželja. Gre namreč za ključna investicijska sredstva, ki bodo v času potrebne konsolidacije javnih financ pomembno prispevala k zagotavljanju rasti in zaposlovanja.
Predsedniki držav in vlad bodo poleg VFO razpravljali tudi o trgovini in zunanjih odnosih. Na področju trgovine bo v okviru izvajanja Pakta za rast in delovna mesta Evropski svet pregledal položaj Evropske unije v mednarodni trgovini in dal usmeritve za doseganje nadaljnjega napredka. Preučil bo aktualno stanje trgovinskih pogajanj s ključnimi partnerji in priporočil, da se odprejo nova. Poleg tega bo ocenil stanje multilateralnih pogajanj v WTO in dal usmeritve za nadaljevanje odnosov s partnerji.


Na področju zunanjih odnosov bo Evropski svet ocenil dogajanje v arabskem svetu in Južnem Sredozemlju dve leti po začetku "arabske pomladi". Obravnaval bo odnose EU s ključnimi akterji v regiji, da bi oblikovali dosledno politiko za reševanje konfliktov in preprečevanje nasilja ter se dogovorili o nadaljnjih konkretnih ukrepih za pomoč pri doseganju demokracije, blaginje, stabilnosti in pravne države. Glede na aktualne dogodke bo Evropski svet obravnaval tudi specifična zunanjepolitična vprašanja, med drugim krizne razmere v Maliju.

 

Program predsednika Vlade RS:

 

Četrtek, 7. februar 2013

13.55

Prihod predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše pred Svet EU

 

Morebitna doorstep izjava

 

14.00 -14.55

Sestanek »Prijateljev kohezije«

 

15.00 – 15.30

Srečanje članov Evropskega sveta s predsednikom Evropskega parlamenta Martinom Schultzem

15.30

Skupinsko fotografiranje (nadstropje 50)

15.45 – 17.00

Prvo plenarno zasedanje Evropskega sveta

18.30 – 21.00

Delovna večerja predsednikov držav in vlad

nato 

Morebitna izjava za medije predsednika Vlade Republike Slovenije (tiskovna soba RS, 20.3)