NOVICA

13. 2. 2013

Program drugega dne obiska Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli krajini

Osrednji del obiska Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli krajini bo v sredo, 13. februarja, ko se bodo predsednik Vlade RS Janez Janša in ministri sešli na delovnem posvetu v Dolenjskih Toplicah. Predsednik vlade Janez Janša bo po delovnem posvetu vlade v Metliki obiskal Dom starejših občanov.

 

V okviru obiska bo v Belokrajnskem muzeju v Metliki tudi novinarska konferenca, na kateri bodo predsednik Vlade RS Janez Janša, minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač ter državna sekretarka na ministrstvu za delo  o razvojnih izzivih, priložnostih regij ter drugih aktualnih temah, s katerimi se v obiskanih regijah srečujejo posamezni deležniki.

 

Popoldan se bo predsednik Vlade RS Janez Janša v Novem mestu srečal z župani, gospodarstveniki in poslanci in svetniki Državnega sveta iz regije. V Semiču pa se bodo z župani, gospodarstveniki in poslanci in svetniki Državnega sveta iz regije srečali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, minister za infrastrukturo in prostor ter minister za pravosodje in javno upravo Zvonko Černač, minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za notranje zadeve Vinko Gorenak.
 
Obisk regij se bo zaključil s prijateljsko nogometno tekmo med predstavniki Vlade RS in predstavniki dolenjske in belokranjske regije v Semiču.

 

Vse podatke o času in lokacijah dogodkov za predsednika vlade in ministre najdete v priloženih tabelah.

 

Sreda, 13. februar 2013

09.30 – 11.30

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije

Lokacija: Hotel Balnea, Zdraviliški trg 7, Dolenjske Toplice

 

Fototermin na začetku posveta!

 

12.00 – 17.30

Programi obiskov in srečanj predsednika vlade in ministrov

 

(v nadaljevanju sledijo programi obiskov in srečanj)

17.30-19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS

Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto

 

Prisotni:

- predsednik Vlade RS Janez Janša,

- g. Andrej Šircelj, državni sekretar ministrstva za finance RS,

- mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS,

- dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  RS,

- g. Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje RS,

- Peter Stavanja, državni sekretar ministrstvo za obrambo RS,

 

Fototermin!

 

17.30 – 19.30

 

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS iz regije

Lokacija: Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, Semič

 

Prisotni:

-  ga. Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu RS,

- g. Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in minister za pravosodje in javno upravo RS,

- dr. Vinko Gorenak, minister za notranje zadeve RS,

-  g. Tomaž Gantar, minister za zdravje RS,

- ga. Patricija Čular, državna sekretarka, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS,

- mag. Igor Senčar, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve.

 

Fototermin!

 

20.00 – 21.15

Nogometna tekma predstavnikov Vlade RS in predstavniki Dolenjske in Belokranjske regije

Lokacija: Športna dvorana Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, Stopiče

 

1. Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

12.35 – 13.15

Obisk Doma starejših občanov Metlika

Lokacija: Mestni trg 16, Metlika

Prisotna:
- ga. Patricija Čular, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

 

Fototermin ob prihodu in na začetku pogovorov!

 

15.30 – 16.30

 

Novinarska konferenca predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše 

Lokacija: Belokrajnski muzej, Trg svobode 4, Metlika

 

Prisotni:

- g. Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in minister za pravosodje in javno upravo,

 


2. Ljudmila Novak, podpredsednica Vlade RS, ministrica brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu

12.00 – 14.00

Obisk podjetja Krka, d. d.

Lokacija: Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

 

16.45 - 17.10 

Obisk Občine Črnomelj

Lokacija: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

 

 

3. Državni sekretar mag. Igor Senčar, ministrstvo za zunanje zadeve

12.45 - 13.45

Trimo d.d. Trebnje

Lokacija: Prijateljeva cesta 12, Trebnje

14.30 - 15.30 

Ursa Slovenija d.o.o.

Povhova ulica 2, Novo mesto

 

16.10 - 17.00

Kolpa d.d.

Rosalnice 5, Metlika

 

4. mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

12.00 – 14.00

 

 

Obisk podjetja KRKA d.d.

Lokacija: Šmarješka c. 6, Novo mesto

14.30 – 16.00

Občina Šmarješke Toplice

Lokacija: Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice

 

 

 

5. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

13.00 – 13.45             

Sprejem pri županji Občine Črnomelj - ga. Mojca Čemas Stjepanović

Lokacija: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj 

 

14.00 – 14.30

Ogled projekta sofinanciranega s sredstvi EU: Čistilna naprava Črnomelj

 

 

6. Mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve

(09.00)  09.30 – 11.30

Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije-udeleži minister

Lokacija: Hotel Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, Dolenjske Toplice

 

Fototermin!

 

 

 

7. Državna sekretarka Patricija Čular, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

12.15 – 13.15 

Obisk doma starejših občanov Metlika

Lokacija: Mestni trg 16, Metlika

 

13.45 – 14.45

Obisk CSD Črnomelj

Lokacija: Ul. 21. Oktobra 9a, Črnomelj

 

15.30 – 16.30

Obisk OS ZRSZ Novo mesto

Lokacija: Trdinova 10, Novo mesto

 

 

8. Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor

12:00 – 13:00

 

 

Delovno srečanje z vodstvom Občine Škocjan na temo projektov s področja MzIP

Lokacija: Občina Škocjan

 

13:15 – 13:30

Terenski ogled izvajanja projektov s področja infrastrukture v MO Novo mesto

 

14:00 – 14:45

 

 

14:45 – 14:55

 

Predstavitev 3. razvojne osi in obvoznice Črnomelj

Lokacija: sedež občine

 

Povabljeni župani občin Metlika, Črnomelj, Semič.

 

Izjava za javnost po zaključku obiska

 

15.15 – 16.30

 

Novinarska konferenca predsednika vlade

Lokacija: Belokranjski muzej v Metliki, Trg svobode 4.

 

Prisotni:

minister za infrastrukturo in prostor ter za pravosodje in javno upravo Zvone Černač;

državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricija Čular.

 

17.30 – 19.00

Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS v Semiču

Lokacija: Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, Semič

 

Prisotni:

podpredsednica vlade Ljudmila Novak;

minister za infrastrukturo in prostor ter za pravosodje in javno upravo Zvone Černač;

minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak;

minister za zdravje Tomaž Gantar;

državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricija Čular;

državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve mag. Igor Senčar.

 

 Srečanje je odprto za medije!

 

 


9. dr. Žiga Turk, minster za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

12.15 – 12.45

Obisk in ogled Šolskega centra Novo mesto

Lokacija: Šegova ulica 112, Novo mesto       

                                     

13.00 - 14.30

Delovno srečanje – Šolski center Novo mesto

Lokacija: Šegova ulica 112, Novo mesto              

                            

14.50 – 15.20

Obisk in ogled Vrtca Mavrica Trebnje

Lokacija: Režunova ulica 8, Trebnje

 

15.30 – 16.00

Obisk in ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

Lokacija: Goliev trg 1, Trebnje

 

16.30 – 17.00

Obisk podjetja L–TEK Elektronika d.o.o.

Lokacija: Obrtna cesta 18, Šentjernej

 

 

 

10. Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje

12:15 – 13:15

Obisk Občine Šentrupert in ogled lokacije za izgradnjo lesnopredelovanega centra za biomaso

Lokacija: Osnovna šola, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert

 

13:30 – 14:30

Obisk Občine Trebnje in ogled romskega vrtca

Lokacija: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

 

15:00 – 16:00

Obisk KZ Krka z.o.o. Novo mesto

Lokacija: sedež KZ Krka, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto

 

16:30 – 17:00

Intervju z lokalnim medijem

Lokacija: Novo mesto

17:30 – 19:00

Srečanje Vlade RS z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Dolenjske in Bele krajine

Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto

20:00

Nogometna tekma med ekipoVlade RS in predstavniki regije

Lokacija: Stopiče pri Novem mestu, Stopiče 37

 

 

11. dr. Vinko Gorenak, minister za notranje zadeve

12.00 – 13.00

Srečanje s predstavniki Romov na Občini Črnomelj

Lokacija: Trg svobode 3, Črnomelj

 

13.10 – 14.00

Policijska postaja Črnomelj

Lokacija: Lokve 90, Črnomelj

 

16.15 – 17.00

Postaja mejne policije Metlika

Lokacija: C. bratstva in enotnosti 97, Metlika

 


12. Državni sekretar mag. Andrej Šircelj, ministrstvo za finance

13:00 - 14:00

Obisk DURS Novo Mesto

Lokacija: Kandijska cesta 21, Novo mesto

 

 

15:00 - 16:00

 

Carinski urad Ljubljana. Izpostava Novo mesto

Lokacija: Češča vas 40, Novo mesto

 

 

13. Državni sekretar Peter Stavanja, ministrstvo za obrambo

12:00 - 13:00

Obisk vojašnice Franca Uršiča Novo mesto

Lokacija: vojašnica Franca Uršiča Novo mesto, Straška c. 26, Novo mesto

 

 

15:00 - 16:30

 

Obisk podjetja AREX, d. o. o., Šentjernej

Lokacija: Trubarjeva 6, Šentjernej

 


14. Državna sekretarka Mojca Kucler Dolinar, ministrstvo za pravosodje in javno upravo

12.00- 13.00

Delovno srečanje z načelniki upravnih enot

Lokacija: UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

 

13:15 – 14:45

Delovno srečanje z lokalnimi predstavniki

Lokacija: Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma, Glavni trg 30, Novo mesto

 

15:00- 16.00

Delovno srečanje s predsedniki sodišč

Lokacija: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto

 

16.10 – 16:50

 

 

 

 

Obisk ZPKZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto

Lokacija: Jerebova 1, 8000 Novo Mesto


15. Tomaž Gantar, minister za zdravje

11.50 – 13.30

Obisk v Splošni bolnišnici Novo mesto

Lokacija: Šmihelska cesta 1, Novo mesto

 

16.00 – 17.00

 

 

Obisk v ZD Črnomelj

Lokacija: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj