NOVICA

19. 9. 2012

Predsednik Vlade RS Janez Janša: »Koroška je samorasla regija«

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

(Foto: Tamino Petelinšek/STA, vir: UKOM)

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je danes na Koroškem nadaljeval že četrti delovni obisk vlade v slovenskih regijah. Kot je povzel predsednik vlade, splošen vtis o stanju v regiji ni tako črn in da je: »Koroška samorasla regija«, katere osrednji problem je vprašanje infrastrukture, ki bo pomembna osnova za gospodarski razvoj. Prav tako je bilo tekom obiska veliko govora o potrebah gospodarstva za prožnejši trg dela in ukrepih, ki jih je slovenska vlada sprejela in jih realizirala v sklopu paketov za gospodarsko rast.

 

Na dopoldanskem delovnem posvetu v dvorcu Bukovje se je predsednik vlade sestal z ministrsko ekipo in analiziral razvojne izzive in odprta vprašanja o nekaterih ključnih projektih regije. Kot je predsednik vlade tekom obiska večkrat poudaril, so se že v času priprave na obisk pospešili nekateri postopki in rešile nekatere težave, s katerimi se regija srečuje.

 

Predsednik vlade je na novinarski konferenci ob obisku regije poudaril, da je Koroška precej samorasla regija glede na to, da je regija v zadnjih letih dobila podpovprečen delež državnih pomoči in je kljub temu uspela ustvariti precej pozitivno sliko gospodarskega stanja. »Verjetno zaradi te samoraslosti po letih krize stanje v tej regiji niti ni tako črno,« je na novinarski konferenci dejal predsednik vlade Janez Janša. Dokaz temu je bil tudi obisk podjetja Kopa d.d., ki uspešno konkurira tudi na mednarodnih trgih na področju računalniškega inženiringa v Slovenj Gradcu že 30 let in se je v času krize prilagodilo z dogovornim zmanjšanjem plač. »Žal se mi, kot država temu nismo tako prilagodili,« je še dodal predsednik, ki je podjetje obiskal skupaj z državnim sekretarjem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Urošem Rožičem. Sogovorniki so ob tem govorili tudi o vlogi visokotehnoloških podjetij pri konceptu razvoja gospodarstva in o spodbujanju zaposlovanja mladih

 

Predsednik vlade je skupaj s sekretarjem Rožičem ob današnjem obisku v regiji obiskal tudi podjetje Bijol, d.o.o. iz Vuzenice, ki je letos prejelo kar dve nagradi Gospodarske zbornice Slovenija za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ter zlato regijsko priznanje za najboljšo inovacijo (tovornjak za izdelavo sekancev). Direktor podjetja Janez Bijol je predstavil njihove številne produkte in lastno proizvodnjo in razvoj ter poudaril, da je konkurenčnost na domačem in mednarodnih trgih kamor se širijo, zaradi rigidnega trga dela oteženo in da pozdravlja napore vlade, ki si prizadeva za sprejem nove zakonodaje.

 

Kot je predsednik vlade izpostavil v izjavi, imajo gospodarski subjekti velika pričakovanja od že sprejetih paketov za rast, še posebaj sprememb na trgu dela. »V kolikor letos tega oreha na stremo, grozi selitev proizvodnje podjetij v okolja, kjer je trg bolj fleksibilen in kjer so stroški proizvodnje bolj ugodni, za Slovenijo pa bi to bila katastrofa,« je dejal predsednik vlade. Izpostavil je tudi, da je vlada naletela na odobravanje ukrepov, s katerimi je odpravila birokratske ovire, skrajšala roke, zagotovila, da bodo gospodarske investicije realizirane v času, ki ga gospodarstvo pričakuje in da ne bo treba nerazumno dolgo čakati na gradbena dovoljenja. Po njegovih besedah v podjetjih, kjer se trudijo za čim večjo dodano vrednost, pozdravljajo neomejene olajšave na investicije za raziskave in razvoj, ki predstavljajo tudi bistven prispevek k razvoju slovenske znanosti. 

 

Na novinarski konferenci v Slovenj Gradcu je predsednik slovenske vlade Janez Janša poudaril, da je gospodarska in socialna slika regije solidna, brezposelnost v regiji nekje na povprečju države, k čemur je deloma prispevalo tudi odprtje trga dela v sosednji Avstriji, saj se kar nekaj ljudi vozi na delo v sosednjo državo. Predsednik vlade je ob tem poudaril, da bi za Slovenijo bilo bolje, če bi omogočili možnosti za enako plačano delo tukaj. »Ni naš cilj, da Slovenija izvaža usposobljene ljudi z znanjem drugam, naš cilj je, da se ustvarjajo pogoji za delo doma,« je dejal in poudaril, da je potrebno ceniti znanje, ki ga imamo doma. Po njegovih besedah gospodarstvo v regiji posluje pozitivno, pri tem pa so še posebej pozitivni rezultati izvoznikov, saj je rast izvoza na Koroškem precej večja kot je to povprečje v državi, ob tem pa v zadnjih kriznih letih v regiji ni bilo neposrednih tujih investicij, kar je prispevalo k temu, da ta slika ni še boljša.

 

Kar se tiče javnofinančnega položaja koroških občin so te, po besedah predsednika vlade, skupaj zadolžene za 20 milijonov evrov, kar »ni kritično.« Predsednik vlade Janez Janša je še poudaril, da »smo ob pregledu situacije srečali solidno porabo evropskih sredstev in številne razvojne korake naprej.« Ob tem je še dodal, da je za prihodnost na področju produktivne uporabe razpoložljivih evropskih sredstev iz različnih skladov največja razvojna priložnost za to regijo ter opozoril na pomemben razpis za energetsko sanacijo stavb.

 

Predsednik vlade Janez Janša je še dejal, da je osrednji problem regije infrastruktura, da pa so bile v smeri realizacije pospešene aktivnosti v smeri umeščanja variant tretje razvojne osi v prostor pospešene ter dodal, da bo Slovenija iskala vire financiranja z objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje obstoječega avtocestnega omrežja.

 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je na novinarski konferenci spregovoril predvsem sredstvih, ki so na voljo za projekte iz kohezijskih skladov ter o stanju na posameznih projektih (regijski odpadki, vodooskrba, …) in povedal, da so dani vsi pogoji, da se projekti lahko zaključijo. Kmetijski minister je spregovoril tudi o okoljski sanaciji Mežiške doline, pri čimer se bo Vlada RS prizadevala, da bo dinamika sanacije potekala v skladu z načrti. Minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač pa je izpostavil predvsem vprašanje tretje razvojne osi oziroma ustrezno cesto povezavo med obstoječo cesto in koroško regijo. Izpostavil je, da  umestitev trase poteka že vrsto let, pri čemer gre za štiri odseke, kjer je pri posameznih pododsekih dinamika različna.

 

Predsednik Vlade RS se je pozno popoldan udeležil še srečanja Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS RS z območja Slovenj Gradca, Dravograda in Radelj ob Dravi, na katerem so spregovorili o osrednji temi realizacije projetka tretje razvojne osi, ki je za rast gospodarstva v regiji ključnega pomena ter o izzivih za boljši gospodarski razvoj v reiji. V nadaljevanju je minister za delo, družino in socialne zadevej Andrej Vizjak predstavil ključne poudarke sprememb, ki jih prinaša zakonodaja na področju stabilizacije pokojninskega sistema in prožnejšega trga dela. Vabljeni predstavniki regije so izpostavili konkretne izzive in vprašanja za predstavnike slovenske vlade na katere so govorci obširneje odgovarjali.

 

Obisk koroške regije se je zaključil s prijateljsko nogometno tekmo med vladno ekipo ter predstavniki Koroške regije.