NOVICA

24. 9. 2012

Informacija o pobudi za nadgraditev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida

(Foto: Arhiv KPV)

Vlada RS je v izhodiščih za udeležbo delegacije RS na 67. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov sklenila, da Predsednik Vlade RS Janez Janša v svojem nastopu na zasedanju predstavi pobudo za nadgraditev »Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.« Pobuda sovpada tudi s prizadevanji Slovenije, da si zagotovi podporo pri kandidaturi za Svet OZN za človekove pravice za obdobje 2016/2018.

 

Predsednik vlade se je doslej o pobudi pogovarjal z generalnim sekretarjem Združenih Narodov Ban Ki-munom ob njegovem nedavnem obisku v Sloveniji, neformalno pa tudi z vrsto drugih predsednikov držav in vlad. Z generalnim sekretarjem OZN se bo na to temo posebej ponovno sestal prihodnji teden v New Yorku. V začetku minulega tedna je predsednik slovenske vlade svoje kolege širom po svetu v posebnem pismu opozoril na omejene možnosti mednarodne skupnosti, da učinkovito prepreči pojave genocida in drugih množičnih grozodejstev. Pozval jih je k podpori zamisli, da se pristopi k nadgradnji pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo Združeni narodi ter oblikovanju sistema preventivnih ravnanj in ukrepov, ki bi takšne množične kršitve človekovih pravic v prihodnje učinkoviteje preprečevali.

 

Predsednik vlade RS Janez Janša sicer že tretje leto predseduje široki mednarodni civilnodružbeni Iniciativi v okviru mednarodnega Inštituta za kulturno diplomacijo, ki si prizadeva za nadaljevanje zgodovinskega dela poljskega pravnika judovskega rodu Raphaela Lemkina, ki je najbolj zaslužen za sprejetje Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida leta 1948 ter njeno uveljavitev v letu 1951. Po njegovem prepričanju mora civilnim iniciativam in političnim naporom pri uveljavljanju in krepitvi te konvencije slediti tudi razvoj mednarodnopravne prakse, posebej v luči aktualnih dogajanj v mednarodni skupnosti, kjer smo dnevno priča grozodejstvom in najhujšim kršitvam človekovih pravic.

 

Omenjeno pobudo je doslej podpisalo veliko število mednarodnih civilnodružbenih organizacij in uglednih mednarodnopravnih strokovnjakov ter drugih podpornikov iz vseh celin. (www.culturaldiplomacy.org/index.php) Pobuda s podpisi dela podpornikov je bila objavljena tudi v globalni izdaji International Herald Tribune z dne 22.9.2012. V njej predsednik iniciative Janez Janša in drugi pobudniki pozivajo države članice Združenih narodov, regionalne in podregionalne organizacije ter sistem OZN k oblikovanju učinkovite strategije za preprečevanje genocida in ostalih množičnih grozodejstev. V ta namen predlagajo ustanovitev medvladnega foruma podobno mislečih držav članic OZN z namenom, da se oblikuje resolucija Združenih narodov, ki bi dala jasen mandat za pripravo in sprejem protokola za izvajanje konvencije oziroma drugega ustreznega pravnega mehanizma, s katerim bi mednarodni skupnosti omogočili hiter odziv in ničelno toleranco do dejanj, ki vodijo v genocid in druga množična grozodejstva.

 

Pobuda je komplementarna drugim že obstoječim podobnim pobudam v mednarodni skupnosti na tem področju in jih nadgrajuje, njena osnova pa je sodelovanje tako civilnodružbenih kot medvladnih dejavnikov s sistemom OZN pri iskanju in oblikovanju najučinkovitejših možnih rešitev. Po uradni predstavitvi pobude bodo sledile nadaljnje civilnodružbene in diplomatske aktivnosti za njeno uresničitev.

 

Veči informacij o zgodovini in dosedanjem razvoju te pobude je na razpolago na prej navedeni spletni povezavi Inštituta za kulturno diplomacijo v Berlinu.

Obstoječa konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida je prav tako dosegljiva na svetovnem spletu na naslovu:  untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcg/cppcg.html