NOVICA

7. 3. 2013

Državni sekretar Kabineta predsednika Vlade RS Tone Kajzer in ministrica za zunanje zadeve Republike Hrvaške Vesna Pusić parafirala memorandum o soglasju med vladama o LB

(Foto: Danijela Barišić)

(Foto: Danijela Barišić)

(Foto: Danijela Barišić)

(Foto: Danijela Barišić)

Državni sekretar v Kabinetu predsednika slovenske vlade veleposlanik Tone Kajzer in hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić sta danes zjutraj v Zagrebu parafirala memorandum s katerim Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške dosegata soglasje, da se bo rešitev za t.i. prenesene devizne vloge Ljubljanske banke na Hrvaškem poiskala na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Obe strani se s tem dogovorom tudi zavezujeta, da bosta celovito rešitev za to vprašanje našli čim prej, in da bosta v ta namen aktivno pristopili k nadaljevanju pogajanj pod okriljem Banke za mednarodne poravnave v Baslu (BIS), skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva.


Na podlagi parafiranega dogovora bo Vlada Republike Hrvaške do končne rešitve zagotovila mirovanje vseh sodnih postopkov, ki sta jih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami sprožili hrvaški banki Zagrebška banka in PBZ. Obenem bo zagotovila, da se glede rešitve te problematike ne začnejo novi sodni ali kakršni koli drugi postopki izven okvira, ki ga določa Sporazum o vprašanjih nasledstva.

 

 

Slovenska vlada se po drugi strani na podlagi parafiranega memoranduma zavezuje, da bo zaradi čimprejšnjega dokončanja ratifikacijskega procesa po podpisu memoranduma pričela s postopkom ratifikacije Pogodbe o pristopu Hrvaške k EU v Državnem zboru Republike Slovenije.