NOVICA

7. 3. 2013

Predsednik Vlade RS Janez Janša: Pomembno je, da postanemo še bolj dejavni na nacionalni ravni, kot tudi pri uveljavljanju svojih interesov

(Foto: Danijel Novaković/STA)

»To deklaracijo je potrebno razumeti, kot nek širši okvir, ključne odločitve pa se bodo sprejemale sproti, glede na samo situacijo in pobude, ki bodo prihajale. Gradivo, ki ga imate kot podlago za današnjo razpravo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je predlog deklaracije, tu gre za deklarativni političen dokument, ki izpostavlja ključne prioritete v prihajajočem obdobju, kot si jih pač lahko predstavljamo, pa tudi kot si jih lahko predstavljajo te prioritete evropske institucije, glede na to, da upoštevamo tudi njihov koledar. V drugem delu tega dokumenta so zapisane prednostne naloge Slovenije za delo v Svetu Evropske unije za letošnje in prvo polovico naslednjega leta,« je predsednik Vlade RS Janez Janša povedal na današnji 11. Redni seji Državnega zbora, ko je predstavljal predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014.

 


Premier Janša je med pomembnejšimi evropskimi usmeritvami spregovoril tudi o uspešnosti črpanja evropskih sredstev. »Sedaj smo nekje na sredini, v začetku lanskega leta smo bili precej slabši. V lanskem letu je bilo v drugem delu leta po pospeševanju tega projekta iz proračuna EU v proračun RS nakazanih več kot 500 milijonov evrov. V lanskem letu smo dosegli več kot 100 % povišanje povračil iz proračuna EU. Leta 2011 je bilo povprečje 22 milijonov na mesec, v lanskem letu je bilo povprečje 46 milijonov na mesec, vendar bodo nadaljnji ukrepi v tej smeri potrebni tudi letos.« Ob tem je predsednik vlade Janez Janša opozoril pred skušnjavo, » da se sredstva, ki so namenjena za lastno udeležbo pri financiranju projektov, ki se večnima krije z evropskega proračuna, da se to ne namenja z raznimi rebalansi za kaj drugega, ker bo to pomenilo, da bodo sredstva, ki so še na voljo in jih Slovenija nujno potrebuje ostala nepočrpana. Če bo teh nekaj 100 milijonov šlo na mesto za investicije za plače v javnem sektorju, zato da se realizirajo neke obljube, ki se lahko miselno dajejo v zadnjih tednih, potem bomo za to plačali v razvojnem smislu visoko ceno.«

 

 

»Sama deklaracija vsebuje sedem prioritet. Prva je prizadevanje za izhod iz krize, druga je dejavni prispevek k razpravi o reformi Evropske unije, tretji je nadaljnja krepitev ekonomske in monetarne unije v Evropski uniji, štiri doseganje gospodarske rasti in oblikovanje novih delovnih mest, delujoča infrastruktura ter delujoč enotni trg, peta učinkovita raba virov in zagotavljanje kakovosti bivanja, šest zagotavljanje območja pravice varnostni in svobode in sedma nadaljnja regionalna povezovanja in podpora procesu širitve Evropske unije. Seveda lahko med oziroma lahko bi k tem sedmim prioritetam dodali še marsikaj, vendar pa je sedem prioritet v ospredju več kot dovolj in ravno na teh sedmih področjih potrebujemo jasne usmeritve,« je izpostavil premier Janša.


Predsednik vlade Janez Janša je v luči priprav na zasedanje Evropskega sveta prihodnji teden izpostavil,da »je treba izpostaviti evropski semester, bančni evropski svet bo podal politične smernice Evropske unije za nacionalne politike v okviru petih prednostnih področij ukrepanja in sicer, prvič izvajanje javnofinančne konsolidacije, drugič ponovno vzpostavitev normalnega dajanja posojil gospodarstvu, tretjič spodbujanje rasti in konkurenčnosti, četrtič spopadanje z brezposelnostjo in socialnimi posledicami krize, ter petič modernizacija javne uprave.«


»Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu seveda ukrepala na vseh petih prednostnih področjih, ki jih je kot prednostno opredelila tudi Evropska unija in sicer prvič z rebalansom proračuna za 2012 in sprejetima proračunoma za letošnje in prihodnje leto, so postavljeni temelji javnofinančni konsolidaciji. Dosežno je bilo znižanje proračunskega primanjkljaja in na teh temeljih je možno Slovenijo tudi potegniti ven iz mehanizma presežnega primanjkljaja, v katerem je od leta 2009 naprej. Konsolidaciji seveda bo prispevala in že prispeva tudi sprejeta pokojninska reforma,« je predstavil premier Janša. Ob tem je poudaril, da je » leta 2008 je Slovenija dosegala 91% povprečja Evropske unije, leta 2011 oziroma konec leta 2011 pa samo še 84%. Padec bruto domačega proizvoda v tem času je bil kumulativno med najvišjimi v Evropski uniji takoj za Grčijo. Bili smo na drugem mestu te žalostne lestvice. Najslabšemu scenariju pa se imamo še možnost izogniti s tem, da se sprejete reforme uveljavljajo.«


V nadaljevanju je predsednik vlade Janez Janša spomnil, da je v Sloveniji še marsikaj potrebno implementirati v nacionalni zakonodaji, vključno z zlatim fiskalnim pravilom, ker se rok izteka. Ob tem je izpostavil, da »ni produktivnih delovnih mest brez gospodarske rasti. Velikokrat prepočasi poteka tudi notranja krepitev notranjega trga Evropske unije. Ta trg predstavlja velik potencial za rast evropskega gospodarstva še vedno. Slovenija si prizadeva podpirati čim prejšnji sprejem obstoječih zakonodajnih pobud akta za enotni trg 1, kot tudi akta za enotni trg 2, ki je nadaljevanje tega paketa, ki je sedaj v postopku.«