MAG. LOVRO LONČAR, DRŽAVNI SEKRETAR

Mag. Lovro Lončar se je rodil leta 1968 v Ljubljani. Z družino živi na Viru pri Domžalah. Po zaključeni Srednji družboslovni šoli Poljane v Ljubljani se je leta 1988 kot redni študent vpisal na Višjo upravno šolo Ljubljana Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1991. Že naslednje leto se je kot študent ob delu vpisal na Fakulteto za organizacijske vede v Kranju in diplomiral leta 1998. Na isti fakulteti je nadaljeval podiplomski magistrski študij, smer splošni kadrovski management, katerega je uspešno zaključil maja 2004.

 

Svojo poklicno pot je začel kot pripravnik v podjetju FILC d.d. Mengeš. Po opravljenem pripravništvu se je leta 1992 zaposlil na Republiškem Zavodu za zaposlovanje Slovenije kot svetovalec zaposlitve na Uradu za delo Kamnik. Septembra leta 1995 je bil imenovan za sekretarja Občinskega sveta Občine Domžale. Decembra leta 1998 se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, Visoki upravni šoli kot tajnik šole. Junija leta 2000 je bil imenovan za generalnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Od februarja leta 2001 pa do leta 2004 je bil zaposlen kot sekretar poslanske skupine v Državnem zboru RS. V mandatnem obdobju 2004-2008 je opravljal funkcijo generalnega sekretarja Državnega zbora RS. Od leta 2009 je zaposlen kot sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

 

Njegovo poklicno in strokovno delo sega predvsem na področje organizacije dela, javne uprave in kadrovskega managementa. Je avtor kar nekaj strokovnih člankov.

 

Od leta 2002 je član Občinskega sveta Občine Domžale. Januarja 2011 je bil imenovan za nepoklicnega podžupana Občine Domžale. Opravlja pa tudi funkcijo predsednika Statutarno-pravne komisije.