TONE KAJZER, DRŽAVNI SEKRETAR

Državni sekretar Tone Kajzer se je rodil 9. julija 1966 v Slovenj Gradcu. Izobraževal se je na Fakulteti za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, na Ekonomsko- poslovni fakulteti v Mariboru  ter na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist ter specialist mednarodnih odnosov.

 

Poklicno kariero je začel v diplomaciji in sicer leta 1995 v Ministrstvu za zunanje zadeve. Deloval je tako v zunanji službi, na veleposlaništvu Slovenije v Egiptu v 90-tih letih, kot tudi v Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je med drugim opravljal naloge namestnika nacionalnega koordinatorja za mednarodno razvojno sodelovanje in vodje sektorja. V sektorju za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč je leta 2006 v nazivu pooblaščeni minister, in v vlogi vodje projektne skupine za pripravo Zakona  o mednarodnem razvojnem sodelovanju, sodeloval pri pripravi zakonodajnega okvira za področje mednarodne razvojne pomoči. Omenjeni zakon je bil v Državnem zboru sprejet 23.6.2006.

 

Leta 2007 je bil na Ministrstvu za zunanje zadeve imenovan za vodjo sektorja za Hrvaško, kjer je sodeloval pri reševanju odprtih vprašanj med državama, leta 2008 pa je bil imenovan za izrednega in pooblaščenega veleposlanika RS na Finskem in v Estoniji. V času mandata na Finskem in v Estoniji je največ časa in energije posvetil poglabljanju odnosov in sodelovanja med Slovenijo in omenjenima državama. Veleposlanik Kajzer je sicer v krogu svojega dela na Finskem in v Estoniji posebno pozornost namenjal gospodarski diplomaciji in konkretni pomoči slovenskemu gospodarstvu in podjetjem, ki so bodisi že delovala na trgih omenjenih držav oz. so tudi s pomočjo veleposlaništva v času njegovega mandata uspela najti poslovne partnerje v tem delu Evrope. 

 

Državni sekretar Kajzer je avtor Priročnika za registracijo aktivnosti mednarodne razvojne pomoči in podatkov o uradni razvojni in uradni pomoči RS po metodologiji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Komiteja za razvojno pomoč (DAC), v letih 2004 - 2008 pa je bil tudi član uprave ustanove Centra za razvoj financ.