NOVICA

22.01.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve z  9. redne seje vlade. Slednja je danes sprejela izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009, ki ga bo, predvidoma do konca prihodnjega meseca, tudi poslala v državni zbor. Zaradi nastale gospodarske in finančne situacije so se, po besedah premierja, izhodišča za pripravo rebalansa proračuna bistveno spremenila od tistih, ki so v preteklem letu oblikovala predlog proračuna za leto 2009.  Prav tako se je zaradi makroekonomskih razmer, novih zakonskih obveznosti ter sprejetih ukrepov za blažitev finančne krize zvišal proračunski primanjkljaj, ki bo za leto 2009 znašal med 3.4% in 3.7% BDP.

 

(Foto: Bor Slana/Bobo)

 

Ob tem je premier Borut Pahor poudaril, da je za Slovenijo napovedana gospodarska rast še vedno ugodna. »Dejstvo pa je, da so naši glavni zunanje-trgovinski partnerji v slabi kondiciji, kar bo vsekakor imelo negativen učinek na slovensko gospodarstvo,« je dejal predsednik vlade in za prihodnji teden napovedal sestanek t.i. krizne skupine ministrov. Po njegovih besedah so fiskalne možnosti za iskanje ukrepov že izčrpane, zato bodo potrebne strukturne reforme. »Le te so zahteven projekt, za katerega bomo potrebovali širši politični in družbeni konsenz. Vlada bo storila vse, da bomo s temi ukrepi izšli iz krize močnejši,  bolj konkurenčni in bolj solidarni«. V zvezi s proračunskim primanjkljajem pa je predsednik vlade dejal, da bo vlada storila vse, da primanjkljaj ne po presegel načrtovanega.

 

Predsednik vlade je danes prav tako napovedal, da bo vlada, v luči gospodarske in finančne situacije, predvidoma že na naslednji seji sprejela 29 varčevalnih ukrepov, saj so le-ti že dobili načelno podporo ministrskega zbora. »Vlada bo sprejela precej restriktivne ukrepe in storila vse, da bo kot uprava profesionalna in se izognila vsakršnemu nepotrebnemu ugodju,« je dejal.

 

Vlada RS je danes prav tako sprejele sklepe, ki urejajo razmere na področju nagrad in sejnin nadzornih svetov ter plač in bonitet uprav v podjetjih, katerih lastnica je država. Premier Borut Pahor je ob tem dejal, da je bila tako javnost kot tudi vlada upravičeno zaskrbljena spričo nagrad in odpravnin tistih, ki skrbijo za slovensko premoženje. »Politična in ekonomska elita mora poskrbeti za to, da so nagrade za naše delo razumne,« je poudaril premier Borut Pahor in dodal, da lahko le na ta način vodimo dialog z ostalimi socialnimi partnerji.

 

Danes je s polnimi pooblastili začel delovati tudi Kadrovsko-akreditacijski svet,  posvetovalno telo vlade, ki bo slednji pomagalo pri tem, da bodo položaje, na katere le ta - v skladu z zakonom - imenuje svoje predstavnike, zasedli najboljši med najboljšimi Ob tem je predsednik vlade dejal, da s tem v Sloveniji postavljamo nov standard – tudi za prihodnje vlade, s katerim bo onemogočeno politično kadrovanje, ki je bilo v preteklosti vse prevečkrat prisotno.

 

Ob koncu novinarske konference je premier Borut Pahor še pojasnil, da se je vlada seznanila s poročilom delovne skupine za pripravo ustrezne rešitve glede uporabe letala Falcon 2000 EX. Omenjena skupina je pripravila več možnih rešitev, vlada pa bo, kot je danes zatrdil predsednik vlade, izbrala najboljšo.

 

  Novinarska konferenca predsednika Vlade RS