NOVICA

05.03.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve, sprejete na 16. redni seji vlade. Premier je uvodoma predstavil odločitev vlade glede mešane diplomatske komisije in dejal, da se je ministrski zbor seznanil z ugotovitvami omenjene komisije ter na podlagi le-teh sklenil, da slovenski del komisije preneha delovati. Ob tem je premier dejal, da si Slovenija želi, da bi v ponedeljek izvedela stališče Republike Hrvaške glede pobude Evropske komisije za reševanje mejnega vprašanja preko instrumenta mediacije. Izrazil je tudi pričakovanje da bo hrvaška stran to pobudo tudi sprejela.

 

 

(Foto: Tina Kosec/Bobo)

 

Vlada je na današnji redni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki podrobneje o določa pravice delničarjev družb, ki kotirajo na borzi. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se krepijo načela enake obravnave delničarjev, obveščenost delničarjev ter manjšinskih pravic delničarjev pri izvrševanju glasovalnih pravic na skupščini delničarjev. 


Prav tako je ministrski zbor sprejel predlog novele Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, po katerem študent ne more biti več vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V zakon je bila dodana tudi sankcija prepovedi prodaje študentskih bonov za dobo najmanj enega in največ treh mesecev. Veljavni zakon z rešitvami temelji predvsem na tem, da bi vsem študentom med študijem omogočili čim bolj zdravo in kakovostno prehrano in pa seveda čim nižje stroške. Osnovno načelo, ki ga zasledujejo spremembe predloga zakona, je, da študentje ne trpijo zaradi morebitnega sankcioniranja ponudnika.


Vlada je na današnji redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev omenjenega sporazuma bi pripomogla tudi k izboljšanju medsebojnih odnosov, saj naše gospodarstvo trenutno največ investira prav tam. Sporazum bo zajemal področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in pa starševska nadomestila in zavarovanje v primeru brezposelnosti.

 

Na novinarsko vprašanje glede nedavno najdenega grobišča v Hudi Jami je predsednik vlade dejal, da je dolžnost države, da na dostojen in spoštljiv način poskrbi za vse najdene žrtve ter da vse pristojne institucije opravijo svoje delo.