NOVICA

12.03.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Na današnji novinarski konferenci je predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor predstavil pomembnejše sklepe in odločitve s 17. redne seje vlade. Vlada je sprejela Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009 -2014 ter jo poslala v obravnavo v državni zbor. Cilj resolucije je povezati ukrepe različnih resorjev ter zagotoviti učinkovite dejavnosti za preprečevanje nasilja v družini. 

 

 

 

(Foto: Bor Slana/Bobo)

 

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o odvetništvu, ki ohranja odvetniške tarife nespremenjene ter Odvetniški zbornici vrača pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oz. ovrednotenju posameznih storitev, upoštevajoč zahtevnost in odgovornost posameznih opravil. S predlagano novelo se krepi režim disciplinske odgovornosti odvetnikov, prav tako pa se ponovno vzpostavlja sistem kolektivnega zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti prek stanovskega združenja odvetnikov.

 

Vlada je danes sprejela Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije. Uredba vnaša možnost dodelitve finančnih spodbud za tuje neposredne investicije tudi velikim investicijskim projektom. Z omenjeno uredbo želi vlada delovati proaktivno in pritegniti tiste investicije, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta in visoko dodano vrednost.

 

Na novinarsko vprašanje glede izvajanja sklepov vlade, ki urejajo razmere na področju nagrad in sejnin nadzornih svetov ter plač in bonitet uprav v podjetjih katerih lastnica je država, je premier Borut Pahor dejal, da v kolikor se razmere na tem področju ne bodo uredile ter ne bodo upoštevani sklepi in priporočila vlade, se bo to področje urejalo z zakonodajo.

 

V zvezi s finančno in gospodarsko krizo je predsednik vlade dejal, da Slovenija tako kot vse druge države spada v globalno ekonomijo in sama ne bo mogla rešiti krize. Seveda pa slednje ne more biti izgovor za ne-ukrepanje. Slovenija bo po besedah premierja, delala v dveh strateških smereh in sicer težnja k razvojnemu preobratu, ki vključuje strukturne reforme in prestrukturiranje gospodarstva ter velika pozornost za socialno povezanost. »Finančna in gospodarska kriza vse bolj prehaja v socialni sektor, zadeva čedalje širši krog ljudi in država mora z natančnimi ter pravimi instrumenti proračunske politike zagotavljati, da zaradi krize ne bo nihče zaostal,« je še dejal.

 

Ob zaključku novinarske konference je premier Borut Pahor podal še izjavo v zvezi z odkritjem množičnega grobišča v Barbara rovu v Hudi Jami. »Odkrivanja prizorišč povojnih pobojev izpričujejo tragični čas slovenske in evropske zgodovine, našo državo pa opominjajo na primerno ravnanje, kamor sodi tudi sprejem Zakona o žrtvah vojnega nasilja, Zakona o vojnih grobiščih in postavitev skupnega spomenika žrtvam vojne in revolucionarnega nasilja. Slovenska vlada podpira delo preiskovalnih in pravosodnih organov, ki so dolžni storiti vse za temeljito kazensko preiskavo, zgodovinska stroka pa mora povedati resnico o povojnih pobojih. Ob tem velja poudariti, da je potrebno zagotoviti pieteto do vseh mrtvih, nase vzeti mračne sence preteklosti in jih vpisati v kolektivni spomin. Obenem zavračam vse oblike politizacije in zlorabljanje žrtev v politične namene, naj prihajajo od koderkoli, tudi iz tujine. Odgovornost do naše skupne evropske zgodovine in prihodnosti namreč od vseh nas terja, da skušamo celovito razumeti vse vidike vojne in povojne tragedije,«  je dejal premier in napovedal, da se bo v sredo skupaj s predsednikom Republike Slovenije dr. Danilom Turkom sestal s komisijo Vlade RS za odkrivanje povojnih grobišč. Komisija bo predsednika vlade in predsednika države seznanila s preteklim delom ter jima svetovala pri prihodnjem  urejanju tega vprašanja.