NOVICA

28.05.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve z 29. redne seje vlade.  Uvodoma je premier Pahor pozdravil pobudo predsednika republike dr. Danila Türka, da skuša spodbuditi razpravo o ustavnih spremembah ter uskladiti mnenja posameznih parlamentarnih strank, hkrati pa je poudaril, da je potrebno k sleherni pobudi stopiti preudarno, si vzeti potreben čas ter preučiti mnenja strokovne javnosti, če želimo doseči potrebno politično soglasje.

 

(Foto: Tina Kosec/ Bobo)

  

Vlada je na današnji seji sprejela besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Cilj predlaganega zakona je prihranek javnofinančnih sredstev, ki so namenjena za plače funkcionarjev Z njim želi vlada predvsem slediti načelu enakega obravnavanja funkcionarjev in javnih uslužbencev glede dinamike odprave plačanih nesorazmerij. Vlada se je danes prav tako seznanila s poročilom o zniževanju stroškov državne uprave pri oddaji javnih naročil. Iz poročila je razvidno, da bi v letu 2009 pri obstoječih pogodbah in prihodnjih pogodbah z varčevalnimi ukrepi znižali stroške poslovanja na javnih naročilih za 24.517.481, 23 EUR.

  

Ministrski zbor je danes sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu ter ga pošilja v redno parlamentarno proceduro. S predlaganimi spremembami se v zakon vpeljuje preglednejša in evropsko primerljivejša ureditev za zagotavljane kakovosti v visokem šolstvu. Poglavitne spremembe so na področju določil o pristojnosti Sveta RS za visoko šolstvo, ki bo ohranil vlogo posvetovalnega organa. Z ustrezno nadgradnjo sistema ter vzpostavitvijo Nacionalne agencije RS za kakovost visokega šolstva pa se želi doseči višjo kakovost slovenskega višjega in visokega šolstva ter povečanje interesa izobraževanja tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru.

  

Premier Pahor je prav tako pojasnil, da je zunanji minister Žbogar vlado danes seznanil o poteku včerajšnjega sestanka s hrvaškim zunanjim ministrom Jandrokovićem in Ollijem Rehnom. Ob tem je premier še enkrat poudaril pomembnost upoštevanja slovenskih nacionalnih interesov v besedilu predloga evropskega komisarja.

  

Premier je spregovoril tudi o novih nadzornikih NLB in dejal, da vlada posveča veliko skrbnost imenovanju le-teh. Ob tem je dodal, da je za dokončno odločitev potreben še dodaten čas in razmislek.