NOVICA

11.06.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve z 31. redne seje vlade. Uvodoma je premier Pahor napovedal, da bo prihodnji teden socialnim partnerjem in predstavnikom opozicijskih strank posredoval vabilo na drugo konferenco razvojnega dialoga, ki bo namenjena razpravi o strukturnih reformah.

 

(Foto: Bor Slana/Bobo)

 

Premier Pahor je ob tem še enkrat poudaril pomen socialne povezanosti v časih poslabšanih socialnih in gospodarskih razmer ter dodal, da si vlada poleg socialne povezanosti prizadeva tudi za večjo konkurenčnost, saj bo le tako Slovenija iz krize prišla socialno bolj povezana in gospodarsko močnejša.

 

Vlada je na današnji seji sprejela predlog za sklenitev sodnih poravnav in izvensodnih poravnav v zvezi z odškodninami za nematerialno škodo zaradi prekomernih emisij kot posledici povečanega prometa tovornih vozil na državni cesti G1-3 (naselja od Spodnje Ščavnice do mejnega prehoda Dolga vas). Ministrstvo za pravosodje je predlagalo, da se zagotovijo finančna sredstva za izplačilo teh poravnav in vseh ostalih, ki bodo predvidoma še sledile do konca letošnjega leta. Vlada predvideva, da bo v tem letu sklenilo poravnave približno 400 oškodovancev.

  

Vlada se je na današnji seji prav tako seznanila s pravnimi podlagami za nadomestilo po prenehanju mandata slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu. Veljavni pravilnik določa, da so poslanci upravičeni do prehodnega nadomestila za obdobje, ki je sorazmerno z dolžino njihovega mandata. Vsota prehodnega nadomestila, ki ga prejemajo od Evropskega parlamenta, je enaka višini osnovnega nacionalnega parlamentarnega nadomestila, do katerega je bil poslanec upravičen ob prenehanju svojega mandata. Pri tem pa velja, da se od prehodnega nadomestila, ki ga poslancem ob prenehanju mandata dodeli Evropski parlament, odštejejo vsa ekvivalentna nacionalna nadomestila.