NOVICA

09.07.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve z 35. redne seje vlade.

 

Vlada je na današnji seji sprejela Predlog zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe, katerega bo zaradi morebitnih posledic nesprejetja po nujnem postopku poslala v obravnavo v državni zbor še danes. Vlada bo s sprejetim zakonom ponudila jamstva za stanovanjske kredite zaposlenim za določen čas, mladim družinam in vsem tistim, ki so izgubili delo po 1. oktobru 2008. Kot določa zakon, bodo lahko v jamstveni shemi sodelovale tiste mlade družine, katerih skupni dohodki v letu pred najemom kredita ne presegajo polovico letne plače v Sloveniji na posameznega člana. Vlada bo v ta namen zagotovila jamstva v višini 300 milijonov evrov ter prevzela 50 odstotno tveganje. V primeru tistih oseb, ki jim je bila po 1. oktobru 2008 odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov zaradi stečaja ali prisilne poravnave delodajalca, v času najemanja kredita pa ne opravljajo samostojne dejavnosti, pa bo država namenila jamstva v višini 50 milijonov evrov in za to prevzela tudi 100 odstotno tveganje.

 

(Foto: Tina Kosec/Bobo)

  

Ministrski zbor je na današnji seji prav tako sprejel Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2009. Skupni kadrovski načrt se spremeni tako, da se na novo določi število dovoljenih zaposlitev za leto 2009, ob tem pa so v dovoljenem številu zaposlenih upoštevane tudi zaposlitve za zagotavljanje inšpekcijskega nadzora in črpanje evropskih sredstev. Ob tem je pomembno poudariti, da je bil sklep vlade o Skupnem kadrovskem načrtu državne uprave v celoti realiziran.

  

Predsednik vlade je na novinarski konferenci ponovno komentiral dogajanje v podjetju Mura in dejal, da so prioriteta Vlade RS v tem primeru ljudje, ki bodo posledično ostali brez zaposlitve. Ob tem je poudaril, da vlada nosi odgovornost za reševanje nakopičenih problemov, vendar dolgoročna rešitev v primeru Mure ni enostavna: »Skrben pregled in analize so pokazale, da pet milijonov evrov, ki jih potrebuje Mura, ni dolgoročna rešitev in ne zadostuje za nadaljevanje uspešnega poslovanja, ampak bi le-to vlivalo lažno upanje zaposlenim.« Premier je še dodal, da se vlada na intenzivni ravni z Muro ukvarja že od začetka svojega mandata in se namerava s to problematiko intenzivno ukvarjati še naprej.