NOVICA

27.08.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve z 41. redne seje vlade.

 

Uvodoma je premier Pahor pojasnil vprašanja povezana s pripravo novele Zakona o dohodnini in dejal, da bo vlada v okviru strukturnih reform na področju socialnega, pokojninskega in zdravstvenega varstva, delovanja javnih zavodov in davčnega sistema proučila tudi davčno zakonodajo, vendar brez dodatnih obremenitev dela in znanja. Vlada Republike Slovenije je danes zadolžila Ministrstvo za finance, da manj zahtevne in nujne spremembe Zakona o dohodnini, ki ne pomenijo uvedbe novih dohodninskih razredov, predloži v vladni postopek obravnave.

 

(Foto: Daniel Novakovič/STA)

 

Ministrski zbor je na današnji seji vlade sprejel predlog Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki bo strankam v sodnih postopkih omogočil, da zadeve rešijo v okviru alternativnega reševanja sporov. Ta način jim bo prav tako omogočil izboljšan dostop do ustreznega pravnega varstva, saj bodo imele možnost izbirati ustrezen postopek reševanja spora. Vlada je prav tako sprejela predlog novele Zakona o sodiščih, ki se navezuje na posodobitev organizacije, vodenja in upravljanja sodišč. S tem zakonom bo med drugim ustanovljen specializiran oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala ter proračunski odbor sodstva, ki bo obravnaval in usklajeval predloge finančnih in kadrovskih načrtov sodišč. Prav tako se bo prenesla pristojnost imenovanja predsednikov sodišč z izjemo Vrhovnega sodišča RS na sodni svet.

 

V želji po enakovredni obveščenosti in po enakopravnem vključevanju gluhih in naglušnih oseb v življenjsko okolje, se je Vlada RS tudi odločila, da bodo prenosi novinarskih konferenc po sejah vlade na spletnem mestu www.vlada.si od danes naprej potekali tudi v znakovnem jeziku. Predsedniku vlade pa se je med novinarsko konferenco zahvalila tudi predstavnica Zveze društev gluhih in naglušnih.

 

Predsednik vlade Pahor je v nadaljevanju odgovarjal tudi na novinarska vprašanja povezana s kadrovanjem v državnih oz. delno državnih podjetjih in poudaril, da je zelo pomembno, da se uveljavlja praksa, ki povečuje odgovornost delovanja nadzornih svetov in da je to po njegovem mnenju edini način, da bodo odločitve le-teh, sprejete s tehtnim premislekom in pričakovano odgovornostjo. »Menim, da se bo prej ali slej pokazalo, da smo uvedli nekatere nove standarde v kadrovski politiki in da bodo nadzorni sveti končno začeli opravljati delo za katerega so poklicani ter da se politika umika s polja njihovih odločitev in to je dobro«.