NOVICA

24.09.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve 45. redne seje vlade.

 

Ministrski zbor je danes sprejel informacijo o uresničitvi Priporočil Državnega zbora RS ob obravnavni 13. rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2007 ter mnenje k 14. rednemu letnemu poročilu za leto 2008. Mnenje vlade vsebuje poročilo o že odpravljenih pomanjkljivostih ter načinih reševanja nekaterih odprtih vprašanj, na katere je opozorila Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Poročilo prav tako vsebuje opis že sprejetih ukrepov za reševanje problematike ter načrtovane ukrepe za izboljšanje stanja. Ministrski zbor se je varuhinji zahvalil za smernice ter se zavezal, da bo tudi nadaljnje v okviru svojih pristojnosti sledil priporočilom, ki jih posreduje Varuh človekovih pravic RS ter posebno pozornost namenjal spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravni varnosti.

  

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

 

Vlada je sprejela tudi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, katerega namen je predvsem urediti problematiko, ki se pojavlja pri izvedbi zakona. Tako se bo s spremembami zakona uvedla davčna olajšava v višini 7000 EUR za tiste rezidente, ki imajo delovna razmerja pri tujem delodajalcu izven Slovenije. Predlagana je tudi izenačena davčna obravnava ob odlogu davčne obveznosti pri določenih odsvojitvah kapitala ter sprememba pogojev za uveljavljanje olajšave za vzdrževanega polnoletnega šolajočega se otroka.
  
Na današnji seji je vlada prav tako določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu RS, ki ga bo predložila v obravnavo državnemu zboru. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega zakona se bo veljavna ureditev pravil medsebojnih razmerij države in Mestne občine Ljubljana spremenila predvsem pri izvajanju razvojnih programov in sicer tako, da se bo v skladu s 5. členom zakona omogočilo sofinanciranje programov mestne občine z neposredno pogodbo in brez javnega razpisa. Z dopolnitvijo zakona se MOL-u prav tako zagotavlja ustrezen vir financiranja nalog iz njene pristojnosti.

 

Premier Pahor je v odgovorih na novinarska vprašanja pojasnil tudi odprta vprašanja o nedavno imenovanem direktorju Urada RS za verske skupnosti ter ponovno poudaril, da je »predloženo revizijsko poročilo vplivalo na izbiro kandidata,« ob tem pa dodal, da je s tem pojasnilom nesporazum razrešen.

  

Ob koncu novinarske konference je predsednik vlade na vprašanje o reševanju mejnega spora s Republiko Hrvaško prav tako dejal, da o dogovoru, ki sta ga sklenila s hrvaško premierko Jadranko Kosor, 11. septembra 2009, ni nobenih dvomov. Ob tem je dodal, da se bodo v oktobru simultano začela pogajanja Republike Hrvaške o odpiranju in zapiranju poglavij z Evropsko unijo ter o arbitražnem sporazumu. Premier je tudi napovedal, da bo v ponedeljek predsednike parlamentarnih strank seznanil z izhodišči o arbitražnem sporazumu ter dodal, da pričakuje rešitev mejnega vprašanja »še pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo«.