NOVICA

25.11.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade ob 1. obletnici vlade RS

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je imel danes novinarsko konferenco oziroma pogovor s predstavniki medijev ob 1. obletnici Vlade RS. Premier Pahor je uvodoma predstavil krajši pregled dela vlade v preteklem letu, nato pa odgovarjal na novinarska vprašanja.

  

Predsednik vlade Pahor je najprej povedal, da je prvo leto dela vlade zaznamovala predvsem gospodarska in finančna kriza, ki je zajela ves svet. Poudaril je, da se je vlada reševanja nastale situacije lotila takoj in zelo premišljeno ter ustanovila krizno skupino za koordinacijo protikriznih ukrepov, ki jo vodi minister Mitja Gaspari. V okviru te skupine je bilo pripravljenih in usklajenih več kot 60 ukrepov za omilitev gospodarske in finančne krize.

 

(Foto: Daniel Novakovič/STA)

 

V luči ukrepov in strategij za izhod iz gospodarske krize je premier Pahor prav tako izpostavil nekaj ključnih ciljev vlade za prihodnje leto in sicer, bolj konkurenčna in posledično bolj solidarna Slovenija, bistvena krepitev gospodarske in politične navzočnosti v Jugovzhodni Evropi ter povečanje tujih investicij v Sloveniji. »Ambicija vlade je, da v prihodnjem letu poskrbi za takšne pogoje, ki bodo omogočali tudi tistim gospodarstvom, ki do sedaj niso bila v fokusu naše pozornosti kot so Kitajska,  Indija in Brazilija, da v Sloveniji vidijo natančno tisto destinacijo, ki odgovarja vzajemnim interesom,« je dodal premier.

 

Vlada RS je v preteklem letu veliko pozornosti namenila tudi pripravi in usklajevanju kar dveh rebalansov proračuna za leto 2009, saj so spremenjene razmere v gospodarstvu, ki so nastale kot posledica krize močno vplivale na prihodke in odhodke državnega proračuna. Premier je prav tako dejal, da se je v okviru priprav za sprejem proračuna za leti 2010 in 2011, sedanja vlada temeljito lotila tudi korenitih strukturnih sprememb.

  

Kot osrednji dogodek zunanje politike je predsednik vlade Pahor izpostavil dogajanje na področju odnosov s sosednjo Hrvaško. Podpis arbitražnega sporazuma 4. novembra 2009 v Stockholmu, je bil za obe državi zgodovinski trenutek ter konstruktivni kompromis, ki bo oblikoval temelje za boljše medsebojne odnose.

 

(Foto: Kristina Kosec/Bobo)

 

Ministrski zbor je posebno pozornost namenil tudi uveljavljanju pravne države in človekovih pravic v okviru česar so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje gospodarskega kriminala in odkrivanje korupcije, nov družinski zakonik, ukrepi za učinkovitejše delovanje sodišč in izboljšanje njihovega ugleda v javnosti, poprava krivic izbrisanim, sprejem novel zakonov, ki urejata področje polpretekle zgodovine, medresorski predlog za ustanovitev Agencije za varnost cestnega prometa ter priprava strokovnih izhodišč za pokrajinsko zakonodajo in priprava zakona o glavnem mestu RS.

 

Premier Pahor je prav tako poudaril pomen povečanja učinkovitosti in racionalizacije javnega sektorja in podjetij v državni lasti ter uspešnost drugih zunanje političnih aktivnosti, med katerimi so tudi predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope ter uspešno pristopanje Slovenije OECD. »V naslednjih letih se bo pokazalo, da Slovenija korakoma, toda v pravi smeri, sprejema nase pravila OECD in mislim, da bomo prihodnje leto tudi postali polnopravna članica te organizacije,« je še dejal premier.

 

 

 Zvočni zapis novinarske konference