NOVICA

26.11.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji novinarski konferenci predstavil pomembnejše sklepe in odločitve 56. redne seje vlade in odgovoril na nekaj vprašanj o aktualnih temah.

 

Premier Pahor je uvodoma spregovoril o demonstracijah, ki bodo v organizaciji sindikatov potekali v soboto, 28. novembra 2009. Dejal je, da je ta način delavskega upora povsem legitimen in vlada razume sindikate, da želijo na ta način sporočiti svoja drugačna stališča. Vlada kljub temu predlaga, da bi se o različnih stališčih pogovarjali v okviru socialnega dialoga ter nadaljevali razpravo o vprašanjih, ki so v vzajemnem interesu. Premier je dejal, da je zahteva po 600 evrih minimalne plače v tem trenutku pretirana, saj bi njena uvedba čez noč pomenila resno ogrožanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dvig minimalne plače se mora izvajati postopno, v okviru pogajanj med delodajalci in delojemalci pa naj se določi kdaj in za koliko se minimalna plača dvigne. Premier Pahor je poudaril, da je tukaj vlada pripravljena prevzeti vlogo mediatorja med stranema.

 

(Foto: Daniel Novakovič/STA)

 

Obenem je predsednik vlade spomnil, da sta tako pokojninska kot zdravstvena reforma že v javni razpravi, ključno vprašanje pri reformi pokojninskega sistema pa je njegova dolgoročna vzdržnost.

 

Ministrski zbor je na današnji seji obravnaval Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, na katerem bo tekla beseda tudi o vizumski liberalizaciji. Svet bo med drugim sprejemal uredbo, ki bo z 19. decembrom 2009 ukinila vizumski režim za Makedonijo, Srbijo in Črno goro. Slovenija je v tem procesu odigrala zelo pomembno vlogo, saj je bila ena izmed pobudnic začetka procesa ter njegovega hitrega odvijanja.

 

Vlada je določila tudi besedilo novele Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Novela daje pravno podlago za določitev osmega poslanca, do katerega bo naša država dobila pravico z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Zasledujoč načelo racionalnosti, ekonomičnosti, smotrnosti in gospodarnosti vlada predlaga, da se določi za osmega poslanca kandidata s tiste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen za osmega poslanca glede na izide volitev v Evropski parlament, ki so potekale 7. junija 2009.

 

Vlada je danes sprejela nov Akcijski načrt za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Pri snovanju in uvajanju novega cestninskega sistema je potrebno upoštevati, da morajo biti v letu 2012 v elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah vključena vsa vozila, pri čemer je pri osebnih vozilih dopuščena možnost takojšnje uvedbe plačevanja cestnine glede na prevoženo razdaljo ali možnost nadaljevanja pavšalnega plačevanja cestnine glede na določen čas uporabe s prehodno uvedbo t.i. elektronske vinjete do leta 2014.

 

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2010 - 2015. V Sloveniji smo pri obvladovanju okužbe s HIV/AIDS uspešni, saj je z virusom HIV v Sloveniji okužena manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev, kar je relativno malo v primerjavi z večino držav Evropske unije. Sprejeta Strategija pomeni nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjih aktivnostih za preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV/AIDS in temelji na treh stebrih: na preprečevanju okužb s HIV; na zagotavljanju zgodnjega prepoznavanja okužb, preprečevanju prenosa in zdravljenju ter zmanjšanju osebnega in socialnega vpliva okužb s HIV.  Preprečevanje okužb in v preventiva sta ključni usmeritvi Strategije.