NOVICA

03.12.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Na današnji novinarski konferenci je predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor predstavil pomembnejše sklepe in odločitve s 57. redne seje vlade. Uvodoma je premier Borut Pahor odgovoril na vprašanje o obiskovanju vodstva Slovenskih železnic in poudaril, da bo s to prakso nadaljeval tudi v prihodnje. »V prihodnosti nas čakajo številne strateške odločitve,« je poudaril premier in nadaljeval, da »se bo jutri seznanil s študijo stanja in možnih rešitev za prihodnost Slovenskih železnic.«

 

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

  

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Predlagani zakon ureja prejemke vodilnih zaposlenih ter določa pravila, ki jih morajo člani nadzornih organov upoštevati pri sklepanju zaposlitvenih pogodb in je skladen s sprejetimi vladnimi ukrepi za ublažitev finančne in gospodarske krize. Določbe tega predloga zakona se uporabljajo v gospodarskih družbah, ki so neposredno ali posredno v večinski lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti. S predlogom zakona se zasleduje cilj vzpostavitve enotnega sistema prejemkov in pravic.

 

Vlada je na današnji seji obravnavala izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na Konferenci Organizacije združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo potekala od 7. do 18. decembra v Kopenhagnu. Slovenija je že definirala svoja stališča in prioritete, ki jih je potrdil tudi Državni zbor. Kot del EU ima seveda Slovenija pretežno identična stališča kot celotna unija, vendar v nekaterih primerih, kjer še ni bilo doseženo interno soglasje, še obstajajo razlike med državami članicami. Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z drugimi resorji pripravilo dokument,  v katerem so obdelane vse glavne teme, ki so prisotne v pogajalskem procesu, in slovensko stališče do njih. Glavni politični cilj Slovenije in EU za Kopenhagen je sprejem ambicioznega globalnega sporazuma, ki bo omogočil srednjeročno in dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov potrebnih za omejitev rasti povprečne globalne temperature. Ta dogovor mora temeljiti na načelu skupne, vendar raznolike odgovornosti ter upoštevati pravico vsake države do trajnostnega razvoja. Drugi najpomembnejši segment sporazuma je finančne narave; njegovo bistvo je zagotavljanje finančnih sredstev državam v razvoju za izvajanje aktivnosti za omejitev oziroma zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za prilagajanje na negativne učinke podnebnih sprememb. Slovenija se zavzema za vzpostavitev takega sistema, ki bo zagotavljal zadostno, predvidljivo, učinkovito in pravično financiranje omenjenih zadev.

 

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

 

Vlada je določila tudi besedilo predloga Novele zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, katerega spremembe so potrebne zaradi popolne implementacije Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje. Spremembe zagotavljajo bolj učinkovito izvajanje zakona in se nanašajo predvsem na ureditev ter jasno razmejitev pristojnosti na področju nadzora; razširitev znanstvenega odbora za zaprte sisteme in znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje in dajanje izdelkov na trg ter na obveznost vodenja obratovalnega dnevnika pri namernem sproščanju GSO v okolje. Predlog zakona v luči večje učinkovitosti tudi celovito ureja primere izrednih dogodkov in nesreč ter vzpostavlja povezavo z okoljsko odgovornostjo.