NOVICA

24.12.2009

Novinarska konferenca predsednika vlade

Vlada RS je na današnji 60. redni seji med drugimi sklepi sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ter izdala Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud. Predsednik vlade Borut Pahor in pristojni ministri so predstavili pomembnejše sklepe, nato pa je premier odgovoril še na nekaj aktualnih vprašanj.
 

(Foto: Daniel Novakovič/STA)

 
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, s katerim se bodo odpravile nekatere neučinkovitosti na področju gradnje in vzdrževanja energetske infrastrukture, izvajanja javnih služb na področju energetike ter druge manjše administrativne ovire. Predlagani zakon med drugim poenostavlja proceduro za obratovanje malih elektrarn na objektih, predpisuje občinam, da morajo v svojih aktih pri oskrbi s toploto obvezno dajati prednost obnovljivim virom energije in energetsko učinkovitejšim rešitvam, znižuje pretirano zahtevo po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesene biomase ter odpravlja vrsto nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi. Zakon prav tako uvaja vrstni red odklopov elektrike v primeru krize, tako kot je to že predpisano za plin.

 

Ministrski zbor je danes prav tako določil besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, katerega glavni cilj je sprejetje nekaterih ukrepov, ki bi posredno ali neposredno pripomogli k zmanjšanju negativnih posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost.

 

Vlada je danes izdala tudi Uredbo o dodelovanju regionalnih spodbud, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja namreč določa, da vlada izda uredbo, s katero podrobneje določi pogoje, merila in postopek dodeljevanja regionalnih spodbud ter uredi postopek brezplačnega prenosa državnega stvarnega in finančnega premoženja v last lokalnim samoupravnim skupnostim zaradi vlaganja tega premoženja v regionalne razvojne projekte. Regionalne spodbude se dodeljujejo za namene, opredeljene v regionalnih razvojnih programih ter na podlagi ciljev in programov posameznih pristojnih ministrstev.

 

Predsednik vlade Pahor je ob koncu novinarske konference še dejal, da vlada in odgovorna služba pozorno spremljata trenutno dogajanje povezano z vremenskimi razmerami in nevarnostmi poplav ter dodal, da »smo, ne glede na praznični čas pripravljeni, da priskočimo na pomoč tam in kjer bo potrebno.«