NOVICA

17.03.2011

Novinarska konferenca predsednika vlade po 125. redni seji vlade

(Foto: UKOM)

Na današnji 125. redni seji vlade se je vlada seznanila z informacijami o jedrski nesreči na Japonskem ter njenimi vzroki in posledicami. Poleg tega je vlada določila tudi besedilo novele Zakona o prevozih v cestnem prometu ter sprejela besedilo zakona o državnem tožilstvu. Pristojni ministri so predstavili pomembnejše sklepe, premier Borut Pahor pa je odgovoril na nekaj aktualnih novinarskih vprašanj.

 

Vlada se je danes seznanila z informacijami o jedrski nesreči na Japonskem. Ta nesreča nima in ne more imeti neposrednih posledic za Slovenijo, zato pri nas niso potrebni nikakršni takojšni zaščitni ukrepi. V Sloveniji imamo državni načrt zaščite pred jedrskimi nesrečami, v katerem je predvidena vrsta zaščitnih ukrepov, če bi do take nesreče prišlo pri nas ali v okolici. Čez nekaj tednov bodo organizacije, zadolžene za zaščito in reševanje, izvedle državno vajo (INEX), s katero bodo preverile svojo tovrstno pripravljenost in ukrepanje. Slovenska Uprava za jedrsko varnost zagotavlja, da je jedrska elektrarna Krško ustrezno grajena in bi brez posledic prenesla morebitne potresne sunke. S stalnimi izboljšavami tudi sledimo razvoju stroke in novim spoznanjem pri zagotavljanju varnosti delovanja in odpornosti objekta na izredne obremenitve, kot  jih povzročajo naravne nesreče. Vlada je danes iz proračunske rezerve odobrila tudi humanitarno pomoč Japonski v višini 150 tisoč evrov, ki jo bo nakazala preko Rdečega križa.

 

Ministrski zbor je na današnji seji določil tudi besedilo novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, katere glavni cilj je sprejem nekaterih ukrepov, ki bi posredno ali neposredno prispevali k zmanjšanju negativnih posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost. S spremembami in dopolnitvami se ureja plačilna disciplina na področju prevoza blaga in potnikov, saj z zdravo plačilno disciplino lahko ohranjamo prevozniški sektor v dobri in zdravi kondiciji.

 

Vlada je danes sprejela tudi Predlog zakona o državnem tožilstvu, ki prinaša depolitizacijo oz. odmik politike od kadrovanja v tožilstvu ter povečuje transparentnost postopkov. Po novem bo generalnega državnega tožilca imenoval Državni zbor RS na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta (DTS) po predhodni pridobitvi mnenja vlade za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg tega pa predlog novega zakona krepi in pregledno ureja pristojnosti Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, saj skupina postaja samostojno državno tožilstvo z imenom »Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije«.

 

Na vprašanje povezano s podjetji v katerih ima država svoj delež je premier Pahor povedal, da bo vlada vsak teden govorila o vprašanjih, ki so povezana s kapitalskimi deleži države. »Odločil sem se, da bo minister za finance na koncu prav vsake seje vlade poročal o stanju, problemih in rešitvah na tem področju,« je dejal premier. Obenem od Agencije za upravljanje s kapitalskimi deleži Republike Slovenije, ki je sicer še v začetni fazi dela, pričakuje, da bo čim prej pripravila strategijo upravljanja s kapitalskimi deleži države. »To strategijo napeto pričakujemo,« je še dejal premier Pahor. V prizadevanjih, da sestavimo vse domine za dokončno gospodarsko in socialno okrevanje države, potrebujemo agilno agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, ki bo sposobna odgovorno sprejemati odločitve.

 

Glede sestanka s predsednikom uprave Pivovarne Laško je premier Pahor dejal, da se z njim ne bo sestal, saj s tem ne bi prav nič pripomogel k nastalemu položaju, temveč le povečal špekulacije. »Ta hip je spričo razgretosti te teme in povečanega nezaupanja glede takih sestankov iz preteklosti bolje, da tega sestanka, ki bi ga sicer imel v dobri veri, nimam,« je na novinarski konferenci dejal premier Pahor.