NOVICA

01.09.2011

Novinarska konferenca predsednika vlade po 148. redni seji vlade

(Foto: UKOM)

Po današnji 148. redni seji vlade je premier Pahor uvodoma dejal, da bo listo kandidatov za nove ministre, na katero bo vezal zaupnico, predstavil prihodnji teden, ko jo bo tudi vložil v parlament. Premier Pahor je ob tem še dodal, da »s kandidati za nove ministre potekajo zaključni pogovori, skupaj s celotno vladno ekipo pa se pripravljajo na veliko odgovornost, da kot manjšinska vlada morda dobijo zaupnico in nadaljujejo delo v zaostrenih razmerah.« Slovenski predsednik vlade je tudi poudaril, da kandidatne liste v Državni zbor ne bi vložil dan pred odločanjem o novem predsedniku parlamenta in opozoril, kako zelo je pomembno, da parlament v petek dobi »svojega gospodarja postopka.« Prihodnji teden bo premier Pahor tako izročil predlog novih ministrov predsedniku Državnega zbora. Premier Pahor je še dejal, da če vlada ob glasovanju o ministrih ne bo dobila zaupnice, bo država bolj ali manj odvisna od ravnanja Državnega zbora, »in to v času, ko bi bila potrebna vlada s polnimi pooblastili.« Ob tem je še napovedal, da bo v primeru zaupnice nadaljeval in vztrajal pri reformni politiki.

 

Vlada je na današnji seji sprejela novelo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju. Vodilno načelo predloga zakona je načelo solidarnosti med državami članicami EU, ki izhaja iz preambule Pogodbe o Evropski uniji. Predlog zakona ob tem izhaja tudi iz načela gospodarnosti, saj le enotna in trdna skupna valuta prispeva k uravnoteženi gospodarski rasti. Poleg tega predlog zakona upošteva tudi načelo proporcionalnosti, saj vsaka država članica območja eura zagotavlja njen delež poroštva za instrumente financiranja EFSF skladno z (prilagojenim) deležem vplačanega kapitala v Evropsko centralno banko.

 

Poglavitna rešitev predlaganega zakona je zagotovitev pravne podlage za začetek veljavnosti dodatka k Sporazumu EFSF, s katerim se zviša delež poroštva Republike Slovenije, spremeni način določitve skupnega obsega poroštev Republike Slovenije, omogoči družbi EFSF, da v okviru finančne pomoči državi članici opravlja nakupe njenih obveznic na primarnem kot tudi intervencije na sekundarnem trgu, če je na podlagi analize ECB ugotovljeno, da so na finančnih trgih podani izredne okoliščine in tveganja za finančno stabilnost, možnost ukrepanja na podlagi posebnega previdnostnega programa ter možnost finančne dokapitalizacije finančnih institucij s posojili vladam, tudi v državah, ki niso zavezane s programom prilagoditve ekonomskih politik.