NOVICA

08.09.2011

Novinarska konferenca predsednika vlade po 149. redni seji vlade

(Foto: Tamino Petelinšek/STA)

Po današnji 149. redni seji vlade je premier Pahor na novinarski konferenci uvodoma javnosti predstavil dolgo pričakovani predlog petih novih kandidatov za ministrske položaje. Tako za ministrico za javno upravo predlaga Zdenko Vidovič, za ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Tamaro Lah Turnšek, za ministra za gospodarstvo predlaga Tomaža Orešiča, za ministra za notranje zadeve Branka Janca in za ministra za kulturo Sama Bevka. Ob tem je premier Pahor izpostavil, da je bila njegova želja, da bi se kandidati skupaj predstavili javnosti, a preprosto ni bilo časa. Predsednik vlade je še dejal, da so si tudi kandidati želeli čas za pripravo na predstavitev pred matičnimi odbori Državnega zbora in pred parlamentom. »Kandidati dobro vedo, da nimajo veliko časa, da izpolnijo visoka, včasih nerealna pričakovanja v Državnem zboru in javnosti,« je še dodal premier Pahor.

 

V nadaljevanju je premier Pahor ponovno poudaril, da je »politika reform edina politika, ki lahko omogoči Sloveniji, da se izvleče iz gospodarskih, socialnih in drugih težav in da kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno ostane in okrepi svoj položaj v skupini držav, kjer razvojno želi biti.« Zato bodo prioritete vlade do konca mandata ukrepi, »s katerimi želi slovenska vlada obdržati in okrepiti položaj znotraj zdravega jedra evroskupine,« je še napovedal premier Pahor.

 

Premier Pahor se je odzval tudi na padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti in poudaril, da je slovenska vlada pripravila in »sprejela ukrepe, ki so pomembni za izboljšanje konkurenčnosti, Državni zbor jih je potrdil, vendar so jih zavrnili ljudje na referendumu. Gre za spremembe na področju malega dela, za spopadanje s sivo ekonomijo, ki ob nesprejeti pokojninski reformi znižujejo konkurenčnost Slovenije.«

 

Vlada je na današnji seji dokončno sprejela predlog Zakona o davčnih blagajnah. V gradivo so bili vneseni vsebinski popravki, ki so se pripravili na podlagi pripomb, danih ob obravnavi gradiva v skladu z naknadnimi usklajevanji s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Vsebinsko se zakon pomembno ne spreminja, gre zgolj za manjše naknadne redakcijske popravke.

 

Ministrski zbor je dal tudi soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov pri SID banki. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je v sodelovanju s SID banko oblikovalo posebni finančni ukrep za podporo tehnološkim razvojnim projektom podjetij. Namen ukrepa je izboljšati dostop podjetij do dolgoročnih virov financiranja za najbolj tvegane faze inovacijskega procesa, to je za komercializacijo znanja, razvitega v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti in uvajanje novih produktov/storitev ali tehnološki rešitev. SID banka bo za izvajanje ukrepa oblikovala posojilni sklad za kreditiranje projektov podjetij za obdobje 12 let.  MVZT v letu 2011 zagotavlja sredstva za oblikovanje posojilnega sklada v višini 50 milijonov evrov, SID banka pa bo v Posojilni sklad vložila tudi lastna sredstva v višini 100 milijonov evrov iz naslova zadolžitev na mednarodnem kapitalskem trgu. Skupen začetni kreditni potencial posojilnega sklada bo tako znašal 150 milijonov evrov.