NOVICA

10. 7. 2013

Predsednica vlade ob predstavitvi rebalansa v DZ: "Ni vaših in naših ukrepov, so samo ukrepi, ki Slovenijo peljejo na pravo pot"

Foto: Daniel Novakovič/STA

Državni zbor danes na 16. redni seji obravnava rebalans proračuna za letošnje leto. Ob tem je predsednica vlade v nagovoru poslankam in poslancem poudarila, da je bila priprava rebalansa nujna iz dveh razlogov: "Glavni je ta, da je bil načrt prejšnje vlade popolnoma, ampak res popolnoma nerealen. Drugi pa je ta, da so, na žalost, še dodatno slabše gospodarske razmere v naši državi."

 

Ponovno je pojasnila, da vlada pri sprejemanju ukrepov ni mogla izbirati med dobrimi rešitvami, da pa je izbrala nabor ukrepov, ki je najmanj slab, tako za naše ljudi kot za naše gospodarstvo. Ob tem je poudarila, da "ni vaših in naših ukrepov, so samo ukrepi, ki Slovenijo peljejo na pravo pot. Zaradi mladih, zaradi prihodnosti moramo najti dogovore."

 

Nagovor predsednice vlade objavljamo v celoti.


"Pred vami je rebalans proračuna za letošnje leto. Nujno potrebna je bila priprava le-tega. Zakaj? Vsaj dva razloga obstajata za to. Glavni je ta, da je bil načrt prejšnje vlade popolnoma, ampak res popolnoma nerealen. Drugi pa je ta, da so, na žalost, še dodatno slabše gospodarske razmere v naši državi.

 

V sprejetem proračunu za leto 2013 so bili prihodki načrtovani v višini 8,6 milijarde evrov. Novelirane ocene prihodkov kažejo, da bi bilo le-teh za nekaj več kot 600 milijonov evrov manj od prvotno načrtovanih. Na odhodkovni strani skupna višina odhodkov ostaja približno enaka, to je 9,6 milijarde evrov. Natančnejšo obrazložitev rebalansa državnega proračuna bom prepustila ministru za finance, sama pa se želim posebej dotakniti nekaj točk iz tega rebalansa in tudi ukrepov, ki so vključeni v ta rebalans.

 

Že večkrat sem povedala, da na žalost nismo mogli izbirati izmed dobrih rešitev. Vse rešitve, s katerimi smo se ukvarjali, so bile manj dobre. In po naši oceni smo izbrali nabor ukrepov, ki so najmanj slabi, tako za naše ljudi kot za naše gospodarstvo. Ko poslušam očitke na temo rebalansa, lahko slišim od tega, da varčujemo preveč, do tega, da ne varčujemo nič. Prava resnica je, da je kljub temu, da odhodki ostajajo na višini sprejetega proračuna, veliko truda in napora vloženega v ukrepe na odhodkovni strani. Morali smo najti 140 milijonov evrov za pokojnine, ker ste na to preprosto pozabili, spoštovani kolegi. In če tega z rebalansom ne bi zagotovili, bi bilo treba pokojnine od 1.7. dalje znižati za 6%. Ne vem, kakšen je bil vaš načrt v zvezi s pokojninami, mogoče ste imeli v načrtu tudi to znižanje. Morali smo najti 122 milijonov evrov za obresti, kar je skoraj 20% več, kot ste načrtovali vi. Težko se zmotiš za 20%, se vam ne zdi? Zato, da je bil videti proračunski primanjkljaj nižji, ste pač načrtovali toliko manj. Plačujemo tudi rokohitrske ukrepe, ki ste jih kljub opozorilom, ki so bila dana, sprejemali. Seveda gre za regres javnih uslužbencev in pokojnine, ki ste jih odvzeli protiustavno. Vse to nam danes zvišuje odhodke in povečuje primanjkljaj, na žalost. Veliko bolj vesela bi bila, če bi danes stala pred vami s proračunom, kjer bi izkazovali presežek ali kjer bi imeli zagotovljeni vsaj 2 milijardi evrov za investicije. Na žalost to v današnji situaciji ni mogoče in verjamem, da se tega prav dobro zavedamo vsi, ki smo danes tukaj.

 

»Treba je še bolj znižati odhodke, treba je biti še bolj radikalen pri varčevanju,« so besede, ki sem jih v zadnjih dneh večkrat slišala tu med vami. Predloga, kje in za koliko, nisem slišala nobenega. Vsi, ki govorite o radikalnem varčevanju, ciljate na zaposlene v javnem sektorju. Pošteno je treba povedati, da so zaposleni že nekaj let zapored nosili in še nosijo velik del bremena konsolidacije javnih financ. Morate pa vedeti nekaj, spoštovane kolegice in kolegi, ko govorite o zmanjševanju javnega sektorja, govorite predvsem o šolstvu in zdravstvu. To sta dva največja segmenta znotraj javnega sektorja. Absolutno je potrebna racionalizacija, in to delamo. Nikakor pa se ne da, vsaj mi menimo tako, zmanjševati števila zaposlenih v javnem sektorju, šolstvu, zdravstvu, policiji, za 20 ali 30%.

 

Nekaj več kot 100 dni je minilo, odkar vodim to vlado. Po moji oceni je bilo narejenega ogromno. Velikokrat sem v zadnjih dneh že naštela, kaj vse smo postorili v tem sicer kratkem času. Velikokrat sem o delu moje, naše vlade v teh zadnjih dneh slišala, da nadaljujemo delo in projekte prejšnje vlade. Če bi bilo res tako, ne vem, zakaj toliko kritik s te strani.

 

Po tem rebalansu smo kljub temu, da so odhodki zelo omejeni, poskrbeli tudi za ukrepe v pomoč gospodarstvu. Ukrepi, ki jih bo deležno gospodarstvo, se bodo okrepili za več kot 700 milijonov evrov. Res ne gre za nepovratna sredstva gospodarstvu, smo pa zagotovili sredstva za povratne oblike pomoči in naš cilj je zagotoviti stalno in učinkovito podporo v vseh fazah, od temeljnih aplikativnih raziskav in razvoja in komercializacije novih rešitev, izdelkov in storitev ter s tem uresničevanje strateških razvojnih ciljev. To pa je povečanje konkurenčnosti gospodarstva, hitrejšemu nastajanju in rasti inovativnih podjetij ter povečanju inovacijskih sposobnosti podjetij.

 

Velikokrat pa sem že povedala, da bomo največ za naše gospodarstvo naredili takrat, ko bodo banke ponovno pričele servisirati naše gospodarstvo, zato smo največ časa v teh 100 dneh posvetili sanaciji bančnega sistema.

 

Velikokrat sem tudi že povedala, da Slovenija nima časa vedno in vedno znova začenjati vse na novo. Projekt, ki je bil nujen in je bil zastavljen, smo nadaljevali, ker preprosto ni šlo drugače. Največ kritik leti name, da sem kot opozicijska poslanka nasprotovala tej rešitvi. Tisti, ki to vedno in znova ponavljate, dodajte tudi to, da sem in smo v Pozitivni Sloveniji temu nasprotovali iz enega samega razloga. To je, da nismo vedeli in niste znali povedati ali bo ta rešitev res najcenejša za naše ljudi in še več, niste znali povedati niti to koliko bo sploh stala. To je bil edini razlog, da sem kot poslanka temu nasprotovala.

 

Lahko pa povem, da smo pravzaprav naredili nemogoče in to nam priznajo tudi v Bruslju. Ko smo prevzeli vlado, operativno na tem področju ni bilo pripravljeno praktično nič. Danes je družba za upravljanje, rečemo ji tudi slaba banka, že pripravljena na prenos slabih terjatev. Edini problem, ki ga imamo, da do teh prinosov ne prihaja je ta, da Evropa ne verjame našim slovenskim ocenam, glede stanja v naših bankah. Teh ocen ne dela vlada ampak Banka Slovenija. Za veliko, veliko večino prenosa slabih terjatev potrebujemo soglasje evropske komisije, zato bo trajalo kakšen teden več, da do teh prenosov pride, kakšen teden več, kot smo prvotno napovedali in načrtovali.

 

Minister za finance je včeraj rekel, čas je denar in izguba časa pomeni tudi izgubo rasti, zato smo vse svoje sile usmerili v to. Strinjam pa se, da je verjetno bolje kakšen teden kasneje, kot pa da bomo januarja vajo ponavljali. To bi najbolj omajalo slovensko kredibilnost na finančnih trgih. Sanacijo bank skupaj z dokapitalizacijo je treba izpeljati enkrat in dokončno.

 

Spoštovane poslanke in poslanci, pred vami je rebalans državnega proračuna za leto 2013 in po moji in naši oceni je narejen najbolje kar se je v tem kratkem času dalo. Če se bivši predsednik vlade, Janez Janša, ne bi tako trdo in trdno oklepal oblasti in ob tem v zadnjih treh mesecih ne naredil praktično nič več, bi lahko bil proračunski primanjkljaj v tem rebalansu bistveno, bistveno nižji.

 

Ukrepi na področju plač bi veljali celo leto. To bi pomenilo 60 milijonov evrov manj odhodkov. Davek na dodano vrednost bi nam prinesel 150 milijonov evrov več. Če nebi bilo treba vračati regresa javnim uslužbencem, bi bili odhodki nižji še za 50 milijonov evrov. Skupaj to pomeni 260 milijonov evrov ali 0,7% BDP. Namesto 4,4% bruto domačega proizvoda, bi proračunski primanjkljaj znašal 3,7% BDP. Naš strukturni napor bi bil celo višji, kot ga od nas pričakuje Bruselj ampak časa se ne da zavrteti nazaj. Začeli smo 21. marca in od takrat naprej trdo delali, da je danes pred vami dokument kakršen je.

 

Vesela bom vsakega konstruktivnega predloga novih ukrepov, na žalost pa poslušam samo dvoje: »ne dviga davkov in ne posega v pravice.« Brez enega ali drugega ali brez kombinacije obojega, kar delamo mi, na žalost, ne bo šlo.

 

Spoštovane gospe in gospodje, ni naše ali vaše Slovenije, je samo ena, skupna Slovenija. Ni vaših in naših ukrepov, so samo ukrepi, ki Slovenijo peljejo na pravo pot. Zaradi mladih, zaradi prihodnosti moramo najti dogovore. Trdno pa sem še vedno prepričana, da bomo svoje probleme rešili sami, brez tujih zahtev in brez tuje pomoči. Hvala."