NOVICA

20. 6. 2013

Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek na novinarski konferenci po seji vlade: »Bistveno je, kaj bo z načrtovanim denarjem realizirano«

Foto: UKOM

Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek je na novinarski konferenci po 13. seji vlade, na kateri so potrdili predlagani rebalans proračuna za leto 2013, povedala, da je prejšnja vlada proračun za leto 2013 žal pripravila nerealno, zaradi česar je primanjkljaj maja znašal že 1,1 milijarde evrov. Kot bistveno spremembo na prihodkovni strani  je premierka omenila dvig DDV, medtem ko stanje na odhodkovni strani ostaja na ravni sprejetega proračuna, kjer pa bodo narejene nekatere prerazporeditve na področju pokojninske blagajne in obresti. »Bistvo sprejetega rebalansa proračuna pa je, kaj bo z načrtovanim denarjem realizirano,« je poudarila predsednica vlade.

 

V nekaterih segmentih bodo znižanja potrebna zaradi primanjkljaja, ki znaša 1,5 milijarde evrov, vendar pa po besedah predsednice vlade razen že sprejetega nacionalnega reformnega programa in pakta stabilnosti dodatni ukrepi ne bodo potrebni. Vlada bo v okviru svojih zmožnosti vztrajala pri izpeljavi zastavljenih prednostnih nalog, med katerimi so pravna in pravična država, pomoč gospodarstvu in njegov zagon, sanacija bank in zaposlovanje mladih. Dodatna prednostna naloga je reševanje problematike v zdravstvu, čeprav kljub nekaterim črnogledim napovedim zdravstveni sistem še vedno deluje in je stabilen, je še povedala predsednica vlade.