NOVICA

21. 6. 2013

Pojasnilo Kabineta predsednika Vlade RS v zvezi z napačnimi dejstvi in razlagami sestanka pri predsednici Vlade RS mag. Alenki Bratušek

Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek mora zaradi vrste netočnosti, namigovanj in napačnih sklepanj, ki so bila predstavljena v sinočnji oddaji Pogledi Slovenije na Televiziji Slovenija, javnosti predstaviti dejanski in resnični vpogled v sestanek med njo, predsednikom uprave Mercatorja g. Balažičem in predsednikom uprave Pivovarne Laško g. Zorkom.

 

Uredniku oddaje smo na njegovo pisno vprašanje o omenjenem sestanku ta sestanek nedvoumno potrdili in ga predsednica vlade nikakor ni zamolčala. Razumljivo je, da predsednica vlade javnosti ne obvešča sproti o vseh sestankih, ki jih opravi pri svojem delu. V odgovoru smo jasno zapisali, da država ni več lastnica Mercatorja in ga sama ne prodaja. Tako na sestanku ni bilo govora o posameznih elementih prodaje, torej niti o kupcih niti o ceni, kaj šele o odločitvi prodajalcev. Na sestanku smo govorili o težavah, s katerimi se srečujeta družbi Mercator in Pivovarna Laško zaradi svoje velike zadolženosti, o odnosih z dobavitelji in mogočih posledicah različnih scenarijev razvoja družb za njuno poslovanje, še posebej za veliko število zaposlenih in usodo povezanih družb. S predsednikoma uprav je predsednica vlade govorila skupaj zato, ker sta zaradi nepregledne prodaje Mercatorja leta 2005 družbi neločljivo povezani. Padec enega podjetja bi lahko pomenil tudi padec drugega. Na sestanku so se dotaknili tudi dviga DDV-ja, pri čemer je predsednica sogovornika pozvala, naj od 1. julija 2013 dviga DDV-ja ne prelijejo v končne cene.

 

Kljub vsem pojasnjenim dejstvom je voditelj oddaje skozi celotno oddajo namigoval, da je predsednica vlade zamolčala sestanek, se nekaj dogovorila oziroma celo dala soglasje k prodaji Mercatorja. Naj opozorimo, da se predsednica vlade strogo drži pravil korporativnega upravljanja in v konkreten postopek prodaje ni nikoli posegala. Je pa njena dolžnost, da je s tako pomembnim poslovnim dogodkom, kot je razvoj največjega slovenskega trgovca in s tem tudi reševanje Pivovarne Laško, seznanjena in da se zato je in bo, kadar bo to v interesu države, največjih podjetij in njihovih zaposlenih, z vodstvi teh podjetij po potrebi tudi sestala.

 

Predsednica vlade v zvezi s prodajo slovenskih podjetij zastopa stališče, ki ga je ponovila tudi na omenjenem sestanku, da mora prodaja vseh podjetij potekati v skladu s predpisi, pregledno, pri čemer sta pomembna najvišja ponujena cena in vstop strateškega partnerja. Predsednica vlade se zavzema za veliko mero previdnosti v postopku prodajanja, zagovarja visokostrokovna merila, ki naj zagotovijo, da bodo novi lastniki dejansko omogočali razvoj in dosegali stabilnost podjetij. Predsednica vlade je na sestanku izrazila pričakovanja, da se bodo v največji mogoči meri zaščitili slovenski dobavitelji in zaposleni v obeh družbah. Še enkrat poudarja, da država ni več lastnica družbe Mercator, da je ne prodaja država, ampak jo prodajajo samostojni gospodarski subjekti in banke, ki imajo ravno zaradi nepregledne prodaje državnih deležev v letu 2005 danes tako velike težave.