NOVICA

17. 9. 2013

Predsednica vlade na mednarodni konferenci FDI Summit 2013: »Slovenska vlada podpira nove tuje neposredne investicije kot pravo orodje za spodbuditev gospodarske rasti«

Foto: Nebojša Tejić/STA

Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila letošnje mednarodne konference Foreign Direct Investments Conference – FDI Summit Slovenia 2013 pod naslovom Jasna vizija za prihodnost. V nagovoru je udeležencem konference predstavila ključne ukrepe, ki jih je vlada sprejela v zadnjih šestih mesecih za izboljšanje gospodarskega in družbenega ozračja v Sloveniji. Poudarila je prednosti naše države in prizadevanje vlade za izboljšanje možnosti za kakovostne naložbe pri nas, tako pa bodo nastala tudi nova delovna mesta.

 

Med ključnimi kazalci izboljšanja gospodarskega okolja je predsednica vlade poleg pridobljenega zaupanja Evrope, ki se kaže v pozitivni oceni našega reformnega programa, opozorila na letošnje znižanje brezposelnosti, 2,3-odstotno povečanje izvoza, zagotovljena dodatna sredstva, ki so namenjena predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem, ter na presežek, ki ga je v avgustu izkazoval državni proračun. V nadaljevanju je zagotovila, da bo vlada v prihodnje še učinkoviteje izkoristila prednosti Slovenije, in sicer njen geostrateški položaj, naravne vire in druge možnosti za prehod v zeleno in izvozno usmerjeno gospodarstvo ter davčne olajšave pri raziskavah, razvoju in naložbah.

 

Izboljšanje poslovnega okolja za domače in tuje vlagatelje je eden ključnih ciljev te vlade, ki je že pripravila reformni program, s katerim naj bi vzpostavili razmere za pospešitev gospodarske rasti in nadaljevanje javnofinančne krepitve. Prvi prenosi slabe aktive z bank na Družbo za upravljanje terjatev bank bodo po pričakovanju opravljeni še pred koncem leta, je povedala predsednica vlade in še, da bodo v prihodnjih mesecih sprejeti dodatni ukrepi za prestrukturiranje podjetij. Do konca septembra pa bo dokončan tudi podroben časovni načrt za privatizacijo prvih 15 podjetij. 

 

Predsednica vlade je prepričana, da je Slovenija zelo zanimiva in primerna za neposredne tuje naložbe, saj ima zdravo industrijsko jedro, dobro razvito infrastrukturo ter usposobljene, delavne in nadarjene ljudi. Na koncu je poudarila, da »slovenska vlada podpira nove tuje neposredne investicije kot pravo orodje za spodbuditev gospodarske rasti in gospodarske stabilnosti, za zmanjšanje brezposelnosti, za izboljšanje blaginje prebivalstva ter večjo vpetost Slovenije v mednarodne tokove poslovanja«.