NOVICA

23. 9. 2013

Predsednica vlade v odgovorih na poslanska vprašanja: »Smo prva slovenska vlada, ki se je resno lotila boja s sivo ekonomijo«

Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek je danes v Državnem zboru odgovarjala na poslanska vprašanja. Kot prvi jo je poslanec NSi Jožef Horvat vprašal, kako sprejema predloge slovenskega gospodarstva in katere konkretne ukrepe bo sprejela vlada za njegovo oživitev. Premierka je v odgovoru opozorila na štiri glavne svežnje ukrepov. Prvi je sanacija slovenskega bančnega sistema, s katerim bodo banke spet lahko začele kreditirati gospodarstvo. Drugi je razdolževanje podjetij, saj je njihova zadolženost v tem trenutku največja težava. Na tem področju sta v pripravi dva zakona, ki se usklajujeta še z mednarodnimi inštitucijami IMF in Evropsko centralno banko, pomembna pa je tudi državna pomoč tistim podjetjem, ki imajo možnost preživetja. Naslednji velik sveženj so strukturne reforme, med njimi pokojninska, zdravstvena in reforma trga dela. Predsednica vlade je omenila še revizijo sistema javnega naročanja s poudarkom na jamstvih ter zagon gospodarstva, konkurenčnost in odpravo administrativnih oziroma birokratskih ovir, kar je tudi želja gospodarstva, ki jo bo vlada izpolnila.  Poudarila je, da se v tem trenutku ne moremo ukvarjati samo z gospodarsko rastjo, ampak tudi z uravnoteženjem javnih financ – vse ukrepe bo natančno predstavila ob proračunu za prihodnje leto.

 

Naslednji ji je poslansko vprašanje zastavil poslanec SDS mag. Marko Pogačnik v zvezi z virom stabilnosti financiranja pokojninske blagajne. Predsednica vlade je uvodoma zatrdila, da je vlada z dodatnimi sto štiridesetimi milijoni iz proračuna zagotovila finančno vzdržnost in stabilnost pokojninske blagajne za letos, ter opozorila, da je prejšnja vlada na tem področju pustila stoštiridesetmilijonsko luknjo: »Če tega ne bi naredili, bi se pokojnine z zadnjo polovico leta morale znižati za 6,6 %.« Napovedala je, da se bodo z višjo gospodarsko rastjo in novimi delovnimi mesti zvišali tudi prispevki iz tega naslova.

 

Na vprašanje poslanca SLS Franca Bogoviča, kako ocenjuje uresničevanje programa stabilnosti za leto 2014, je predsednica vlade poleg že prej navedenih ukrepov omenila še nekaj kazalcev ugodnih učinkov sprejetih ukrepov. Opozorila je, da je avgusta državni proračun izkazoval presežek, da se je brezposelnost tudi zaradi aktivne politike zaposlovanja znižala za 7600 ljudi, izvoz pa je letos narasel za 2,3 odstotka. Predsednica je še pojasnila, da smo ena zadnjih evropskih držav, ki je dvignila davek na dodano vrednost, in dodala, da je »davek na nepremičnine zadnja točka iz programa stabilnosti za leto 2013«. Glede združevanja občin pa je povedala, da si to po javnomnenjskih anketah želi velika večina prebivalcev.

 

Zadnje v vrsti poslanskih vprašanj je predsednici vlade zastavil poslanec SD Matjaž Han, in sicer v zvezi z vladnimi ukrepi v boju proti sivi ekonomiji. Premierka je poudarila, da je sedanja vlada prva, ki se je sploh lotila tega področja. Pripravljen je obsežen dokument o obvladovanju sive ekonomije v Sloveniji, ki zajema več ministrstev in se bo dopolnjeval z novimi ukrepi. Ti bodo urejali delo na črno, uvedbo odškodnin za t. i. črne gradnje, poostren nadzor nad delom, ki se nanaša na kmetijski resor, sečnjo lesa in z njo povezano trgovino, nadzor nad varno in kakovostno hrano, sem spada tudi akcija Zbudimo se, ki se že izvaja. Tržni inšpektorat še naprej poostreno nadzoruje izdajanje računov. Premierka je opozorila tudi na pomen uvedbe davčnih blagajn in povečanje pooblastil inšpektorjem ter poudarila, da je znotraj teh ukrepov veliko prostora za nove javnofinančne prihodke, zato so se področja lotili z vso resnostjo, poleg tega lahko boj proti sivi ekonomiji pripomore k hitrejšemu in lažjemu uravnoteženju javnih financ.