NOVICA

8. 10. 2013

Predsednica vlade na dnevih slovenskega turizma: »Dinamičen razvoj turizma bo doprinesel k napredku razvoja mest, podeželja in celotne države«

Foto: Tamino Petelinšek/STA

 

»Turizem je ena redkih gospodarskih panog, ki ima tudi v časih krize pozitivne kazalnike,« je v uvodu slavnostnega nagovora na dnevih slovenskega turizma poudarila predsednica Vlade Republike Slovenije. Letošnji tretji zbor turističnih delavcev v Termah Olimje v Podčetrtku je po njenih besedah pomemben, saj se enkrat letno na enem mestu zberejo ustvarjalci slovenskega turizma in izmenjajo mnenja, izkušnje, analizirajo stanje ter zastavijo smernice nadaljnjega razvoja. »Turizem je eden od največjih ekonomskih in družbenih fenomenov današnjega časa in posega na mnoga področja človeškega življenja. S svojimi ugodnimi vplivi na gospodarski, družbeni in socialni razvoj je ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog ter eden izmed glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v Sloveniji,« je še poudarila predsednica vlade.

 

 

Tudi slovenska vlada se po besedah njene predsednice zaveda pomena turizma ter njegovih učinkov na gospodarsko rast in uravnotežen razvoj na mnogih področjih. Da je turizem opredelila kot enega najpomembnejših strateških gospodarskih sektorjev, priča tudi to, da »smo za 3 milijone evrov povečali sredstva za promocijo slovenskega turizma in zapolnili vrzel, ki je predhodno nastala, ter s tem omogočili izvedbo številnih aktivnosti promocije in trženja slovenskega turizma na tujih trgih.« Predsednica vlade je poudarila tudi uspešno izveden športni, promocijski in turistični dogodek Eurobasket 2013 ter napovedala, da se bodo mnogi navijači ali udeleženci iz tujine v Slovenijo vrnili kot turisti s svojimi družinami in prijatelji ter tako pripomogli tudi k povečanemu turističnemu prometu.

 

Ob koncu nagovora je premierka še dejala, da bo sodobna turistična ponudba Slovenijo umestila na turistični zemljevid sveta na mesto, ki ji glede na vse naravne danosti, ustvarjene zmogljivosti ter prizadevne in prijazne ljudi tudi pripada. »Dinamičen razvoj turizma bo doprinesel h gospodarskemu, socialnemu, kulturnemu in civilizacijskemu napredku mest, podeželja in celotne države. Uveljavljanje turizma pa je tudi sporočilo svetu, da pri nas vladajo mir, varnost, sodelovanje, da se srečujejo različne kulture in različni narodi. Turizem ljudi povezuje, jih spodbuja k prijaznosti, gostoljubnosti, tolerantnosti in razumevanju drugačnosti. Na ta način bo turizem postal tudi učinkovitejši dejavnik za uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu, hkrati pa bo pripomogel h krepitvi kulturne identitete Slovenije v okviru EU in na globalni ravni,« je še dejala predsednica vlade.