NOVICA

21. 10. 2013

Predsednica vlade je odgovarjala na poslanska vprašanja

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek se je danes udeležila 18. redne seje v Državnem zboru in pri 1. točki dnevnega reda odgovarjala na poslanska vprašanja. Prvo vprašanje v zvezi z enako in pravično obravnavno državljanov ji je zastavila poslanka SDS Romana Tomc. Predsednica vlade je v odgovoru poudarila, da bo Državni zbor obravnaval zakona s področja socialnega varstva, to sta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, ki bosta odpravila nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale po začetku uporabe obeh zakonov. »Pri enostarševskih družinah uvajamo povišanje dodatka za enostarševsko družino na otroka pri denarni socialni pomoči. Uvajamo upoštevanje samo dela otroškega dodatka pri drugih pravicah po zakonu, tistega, kar se plačuje iz javnih sredstev. Pri odraslih osebah in starejših prejemnikih socialnih transferjev, pri teh osebah, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali so nezaposlene, starejše od 63 let za ženske oziroma 65 let za moške, uvajamo, da se kot premoženje ne upoštevajo denarna sredstva samske osebe do višine 2.500 evrov oziroma družine do 3.500 evrov. Ohranjamo tudi višino zneska otroškega dodatka za mladoletne dijake, ki do državne štipendije niso upravičeni. To velja za šesti dohodkovni razred. Teh ukrepov, ki izboljšujejo socialni položaj najšibkejših, je še veliko, ne bomo pa sprejemali protiustavnih ukrepov,« je poudarila predsednica vlade.

 

V odgovoru na drugo poslansko vprašanje, ki ga je v zvezi z vizijo letalskega prometa zastavil poslanec SLS Jakob Presečnik, je predsednica vlade pojasnila, da si moramo prizadevati za to, da se bo število potnikov na osrednjem slovenskem letališču povečalo, in kar je še pomembnejše, da se bo povečalo število destinacij, kamor se s tega letališča da leteti. Dodala je še, da država išče strateškega partnerja, ki bi zagotovil razvoj podjetja točno v tej smeri.

 

Poslanec NSi Matej Tonin je predsednici vlade zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Premierka je v odgovoru jasno poudarila, da kot predsednica vlade nima nobenih pooblastil, da bi lahko vplivala na postopke slovenskih sodišč v zvezi z odvzemom nezakonito pridobljenega premoženja. Pojasnila je, da resorno ministrstvo nima niti pooblastil za zbiranje statističnih podatkov o postopkih, da pa vlada pripravlja spremembo omenjenega zakona na podlagi pripomb pristojnih organov, ki zakon izvajajo in se v praksi srečujejo z morebitnimi pomanjkljivostmi.

 

Ob koncu je predsednica vlade odgovorila tudi na vprašanje poslanke DL Katarine Hočevar glede priprave izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. Pojasnila je, da je osnutek zakona na strokovni ravni pripravljen, pripravljeni so tudi prvi izračuni potrebne konsolidacije javnih financ, zato lahko v kratkem pričakujemo začetek politične razprave o osnutku zakona. Kot je že večkrat pojasnila, bo tudi za spremembo izvedbenega zakona potrebna dvotretjinska večina glasov, vendar je prepričana, da bodo politične stranke tudi pri tem vprašanju uspešne pri doseganju soglasja.