NOVICA

16. 4. 2014

Predsednica vlade se je udeležila konference »Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo«

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek se je udeležila odprtja dvodnevne konference »Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo«, ki jo je v okviru priprave Strategije pametne specializacije organizirala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svojem nagovoru je premierka poudarila, da je »zavest, da potrebujemo svež kapital dozorela. Še pomembneje pa je zavedanje, da imamo dovolj domačega znanja in potencialov, ki jim je treba prisluhniti, jih bolje povezati in jim dati priložnost.«

 

Zato potrebujemo »strategijo, v kateri bodo v iskanju naših razvojnih prednosti in priložnosti dejansko združili moči tako podjetja, različne institucije s področja izobraževanja, inovativnosti, raziskav in razvoja, kot tudi nevladne organizacije. In seveda država. Slednja predvsem z boljšim usmerjanjem evropskih sredstev v razvoj in z izboljšanjem poslovnega okolja, kamor sodi tudi zmanjšanje administrativnih bremen,«  je povedala premierka in izpostavila, da današnji časi terjajo pogum in inovativnost, »da z novimi pristopi ustvarimo večjo vrednost, ki jo realiziramo na trgu, s tem pa ustvarjamo pogoje za nova, boljša delovna mesta in ohranitev socialne države z visoko stopnjo družbene kohezivnosti.« Inovativnost je potrebna povsod, v industriji, storitvah, pri razvoju podeželja in pomeni, da moramo postati še bolj odprti. Tako v smislu izvoza in mednarodnega povezovanja, kot v smislu privabljanja talentov in kapitala v Slovenijo. »Če hočemo ustaviti beg možganov, tega ne bomo dosegli s preprečevanjem odhoda, pač pa s tem, da doma ustvarimo privlačna in mednarodno konkurenčna okolja. Pomeni tudi, da moramo že ob ustvarjanju znanja večji poudarek dati uporabi tega znanja v dobrobit celotne družbe,« je izpostavila premierka in opozorila, da je pametno specializacijo treba razumeti kot proces, ki se ne bo končal s sprejetjem njene strategije, saj se bo zgodba takrat šele začela.