DUŠAN KRIČEJ, DRŽAVNI SEKRETAR

Foto: STA/Tamino Petelinšek

Dušan Kričej, rojen 7. junija 1957 v Ljubljani, je po izobrazbi magister farmacije in ima skoraj 30 let izkušenj pri zahtevnih projektih s področja elektronskega poslovanja javne uprave. Vodil je projekt vzpostavitve prvega portala eUprava in sodeloval pri vzpostavitvi številnih e-programov in sistema za zagotavljanje učinkovitih storitev za državljane, zaposlene v javni upravi in pravne osebe. Zlasti odmeven je bil projekt eVEM (se na enem mestu za s. p. in d. o. o.), kjer se je prvič uveljavil koncept prijaznega e-poslovanja za podjetnike na enem mestu. Za uspešno izvedeni projekt je takratno ministrstvo za javno upravo prejelo nagrado Združenih narodov za zagotavljanje odličnih storitev v javnem sektorju. Za uspešno delo pri e-projektih je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo prejelo še eno nagrado Združenih Narodov, in sicer za projekt e-demokracija in IPP (informacijski sistem za pripravo predpisov). Obe nagradi je ministrstvo prejelo v konkurenci Severne Amerike in Evrope. Po meritvah Evropske komisije je bila slovenska javna uprava na področju e-storitev na drugem mestu v Evropi. Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo je v letu 2012 opravljal funkcijo v. d. generalnega direktorja v Direktoratu za informatiko in e-storitve. V zadnjem času je aktivno sodeloval pri projektih, ki se financirajo iz evropskih strukturnih skladov, kar je ena od prednostnih nalognaše države. Gre za projekte s področja e-pravosodja, e-uprave in interoperabilnosti ter izmenjave podatkov, e-javnih naročil in podpore storitveni direktivi. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami veliko pozornosti namenja predvsem prenovi strategije učinkovite državne informatike in izdelavi akcijskega načrta za izvajanje zahtevnih e-projektov, vse s ciljem, da bodo e-storitve slovenske javne uprave še boljše, enostavnejše, cenejše, prepoznavne in predvsem uporabne.