JOŽE SIRONIČ, DRŽAVNI SEKRETAR

Jože Sironič se je rodil leta 1962 v Novem mestu, kjer je preživel prva leta otroštva. Po končani osnovni šoli v Stražišču pri Kranju, se je leta 1976 vpisal v Srednjo šolo za miličnike – kadete v Tacnu. Po uspešno zaključenem šolanju, je leta 1980 kot policist, nastopil delo na takratnem  Oddelku milice Ljubljana Šentvid. Do leta 1997 je opravljal delo na različnih delovnih mestih v policijskih enotah na območju Uprave za notranje zadeve Ljubljana. Ob delu je zaključil izobraževanje na Višji pravni šoli v Mariboru in kasneje tudi diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

Leta 1997 je nastopil delo v Specialni enoti slovenske policije, kjer je bil pet let, nato pa je prevzel vodenje Urada za varnost in zaščito GPU. Leta 2002 je bil imenovan za namestnika generalnega direktorja policije, od leta 2007 do 2011, pa je opravljal delo policijskega atašeja v Republiki Hrvaški.

 

Do imenovanja v Kabinet PV je delal na področju mednarodnega policijskega sodelovanja v Službi generalnega direktorja policije.

 

V prostem času  se ukvarja z različnimi športi, vse pogosteje pa rad zaide v slovensko gorovje. Je oče dveh polnoletnih otrok in s partnerko živi v Ljubljani.