ZAKONSKA PODLAGA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Informacije javnega značaja so informacije, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga je pridobil od drugih oseb.

 

S prostim dostopom do informacij javnega značaja je zagotovljena odprtost delovanja organov javne uprave in omogočeno uresničevanje pravic posameznikov in pravnih oseb, ki izvirajo iz tako pridobljenih informacij.

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja