KAM PO KRIZI

Kam po krizi

 

  "Kam po krizi" - prispevek k oblikovanju trajnostne vizije prihodnosti Slovenije

  Zvočni zapis novinarske konference ob predstavitvi besedila "Kam po krizi"

  Aleksander Batič - "Ekovasi, ekonaselja in prijazna gradnja"

  Alenka Šelih - "Kam po krizi" 

  Aleš Kregar - "Kam po krizi"

  Alternativa - "Za Slovenijo jutri je potrebna samorefleksija Slovenija danes!"

  Anita Hrast - "Zasnova Nacionalne strategije"

  Emil Milan Pintar - "Izhodišča za razpravo o krizi in strategiji"

  Frane Adam - "Kam po krizi - deklarativnost, doktrinarni ekskluzivizem, amnezija in nekaj hipokrizije"

  Hubert Požarnik - "Shizofreno"

  Ivan Rozman - "Močne univerze za uspešno Slovenijo"

  Matjaž Mulej - "Ali neoliberalizem ali obstoj, oboje ne gre - peta faza"

  Matjaž Mulej - "Kriza 2008 - je kriza enostranskega inoviranja"

  Mirjam Milharčič Hladnik - "Medkulturni odnosi v večkulturni Sloveniji - pogum za prihodnost"

  Rajko Muršič - "S krizo nad revščino!"

  Rok Kralj - "Medsebojna delitev dobrin"

  Rok Kralj - "Prispevek na nacionalni strokovni konferenci Kam po krizi"

  Slavko Zihrl - "Zdravstvena reforma"

  Srečo Dragoš - "Frekvenca termina socialna politika"

  Tomo Garantini - "Ali smo zamudniki in zakaj smo"

  Valerija Korošec - "Z Univerzalnim temeljnim dohodkom v boljšo prihodnost"